Agilitydiplom i klass 1 och 2

Nu går det snart att erövra nya meriter i agility – agilitydiplom i klass 1 och 2 införs från och med årsskiftet. Förslag på dessa diplom fanns redan i den förra regelrevideringen, men på grund av hur officiella agilityresultat registrerades kunde de då inte bli verklighet. Nu har dock SKK ändrat sina rutiner, vilket öppnat upp för de efterlängtade diplomen.

Diplomen kan erövras av alla hundar som får delta på officiella agilitytävlingar, några krav på exempelvis rastillhörighet finns inte. Precis som för nuvarande diplom i klass 3 finns det diplom för klass 1 och 2 både i hoppklass och i agilityklass att sträva efter. Det som måste uppnås är fem uppflyttningsresultat – pinnar – i respektive klass och disciplin. Diplomen införs från 2015-01-01. Meriterande resultat får räknas från att sådana började registreras i SKK:s databas, vilket var 2014-01-01. Minst ett resultat måste dock vara taget efter att diplomen införs, alltså efter kommande årsskifte.

Titlarna, eller ”beteckningarna” som SKK benämner dem, kommer att förkortas AgD respektive AgHD med klassnumret efter, exempelvis AgHD II för diplom i hoppklass II. Man måste inte ansöka om diplombeteckningarna, de påförs automatiskt i SKK:s register så fort tillräckligt antal pinnar erövrats av hunden. För att få ett diplom att hänga på väggen kan man, mot en avgift, beställa det hos SKK.

Våra huvudsponsorer