Avslutad enkätundersökning

Enkätundersökningen om den framtida storleksindelningen i svensk agility är nu avslutad, och tycks rent tekniskt ha fungerat tillfredsställande. En del av er har kontaktat oss och fått nya enkäter tillsända, och det verkar som att alla som sagt till har kunnat besvara enkäten. Sammanlagt har 770 medlemmar nåtts av enkäten. Vid stängningen hade 384 medlemmar besvarat den, vilket är mycket nära 50 % svarsfrekvens. Vi är jätteglada att så många har engagerat sig och sagt sin åsikt. Tack! Nu har vi i regelrevideringsgruppen ett mangrant jobb framför oss att gå igenom svaren och försöka komma fram till det lämpligaste storleksindelningsförslaget.

Regelrevideringsgruppen – Dag, Hasse, Håkan, Kenth, Martina, Veronica och Åsa

Nästa nyhet

SAgiK på Facebook

Våra huvudsponsorer