Enkät om blandade pinnar

Tack alla för engagemang. Vi har fått in 301 svar och vi skickar nu vidare informationen till PTK (SKK).

Föregående nyhet

Om regelrevideringsprocessen

Våra huvudsponsorer