Enkäten utskickad

Då var det enkäten utskickad. Vi i regelrevideringsgruppen i Svenska Agilityklubben vill ha våra medlemmars åsikt om framtidens agility, och nu gäller det speciellt hur storleksindelningen i agility ska se ut under nästa regelperiod. 

Enkäten är rådgivande, inte beslutande. Vi kommer kanske inte att gå exakt efter de svar som kommer in, men vi kommer att låta majoritetens vilja väga tungt. Förhoppningsvis får vi via era enkätsvar ett bra beslutsunderlag i frågan.

Glöm inte att motivera era svar! Det underlättar för de som skall tolka svaren och det blir lättare att förstå hur ni vill ha vår agilityframtid.

Eftersom det är ett utskick till många personer och brevet innehåller länkar så kan det vara så att ditt e-postprogram sorterar brevet som skräppost (spam) så kontrollera även den katalogen. Om du är medlem och inte fått utskicket, kontakta vårt kansli.

Har du några frågor kan du vända dig till vårt kansli. Skicka ett elektroniskt brev (sagik@skk.se) så vidarebefordras frågan till oss.

Föregående nyhet

Årsmötet sänds live

Våra huvudsponsorer