Enkätundersökning om de nya reglerna

Vi i Regelrevideringsgruppen jobbar för fullt med att ta fram en första version av de nya agilityreglerna. Alla de förslag som under hösten kom in från er aktiva har verkligen varit till stor hjälp i vårt arbete. I många fall har det varit ganska enkelt att jobba fram förslag på nya regler, men det finns frågor som är mer knepiga. Vi har därför bestämt oss att gå ut med en rådgivande enkätundersökning till Svenska Agilityklubbens medlemmar, där vi hoppas få vägledning om vilka förslag vi ska lägga. Enkätundersökningen kommer att ske i andra halvan av mars och skickas ut via e-post till medlemmarna. Varje enkät kommer endast att kunna besvaras en gång, vilket vi hoppas och tror ska göra undersökningen tillförlitlig.

Du som inte är medlem, och som vill ha chans att ge din åsikt i undersökningen, kan innan dess söka medlemskap i klubben. Under fliken ”Medlemskap” hittar du den information du behöver. Du som redan är medlem kan lugnt invänta att enkäten dimper ner i din elektroniska brevlåda. Om du är osäker på om den e-postadress du angett till Svenska Agilityklubben är korrekt kan du ta kontakt med kansliet (kansli@sagik.se) och uppdatera adressen.

Regelrevideringsgruppen – Dag, Hasse, Håkan, Kenth, Martina, Veronica och Åsa

Nästa nyhet

Ansök om SM 2016

Våra huvudsponsorer