Förändring av ansökningsperioder och avstånd mellan tävlingar

Från och med 1 april 2017 behöver man inte längre ansöka om dispens för att arrangera agilitytävling.

Det åligger dock arrangören att noga beakta att tävling som man önskar lägga till inte krockar med annan likvärdig tävling inom 20 mils avstånd. Eniro.se eller Hitta.se har utmärkta sökmotorer för att kontrollera avstånd mellan två orter.

Tävlingar som redan ligger godkända i systemet har förtur.

Från och med 1 juni tas ansökningsperioderna bort helt. Det finns fler skäl till detta men det huvudsakliga skälet är dock att det verkar finnas ett stort behov av att kunna göra sin ansökan närmare tävlingsdatumet. Många arrangörer har svårt att planera sina tävlingar långt i förväg vilket syns i den strida ström av dispensansökningar som görs. Ansökningsperioderna har därmed mer eller mindre spelat ut sin roll då allt fler väljer att ansöka om tävling utanför ansökningsperioden.

Vår tanke är därför att möta behovet av flexiblare planeringstid men därmed tillämpas också att den arrangör vars tävling var först ansökt eller redan är godkänd har vetorätt.

Ansökan om tävling:

  • Kontrollera i tävlingskalendern att datum för din tävling inte krockar med annan tävling med samma klasser inom 20 mil.
  • Om det är närmre än 20 mil mellan tävlingarna så måste du byta datum eller förändra din tävlings upplägg. I annat fall måste du kontakta arrangören för att göra upp med dem om hur ni kan arrangera era tävlingar.
  • Ansök i SAgiKtavling.

Ansökta tävlingar ska fortfarande godkännas och det kommer att ske löpande. Det är önskvärt att avståndet om 20 mil mellan tävlingar med samma klasser respekteras av alla. Uppstår det krockar mellan tävlingarna så är det upp till arrangerande klubbar att lösa det mellan varandra

Våra huvudsponsorer