Fortsatt arbete med regelrevideringen

Svenska Agilityklubbens regelrevideringskommitté har dragit igång på toppfart för att behandla alla förslag till ändringar som kommit in. Totalt har vi cirka 150 olika frågor att gå igenom och analysera. Vissa saker tas upp i många yttranden. Gruppen hade ett roligt men utmattande fysiskt möte under helgen 17-18 januari för att sammanställa och diskutera igenom allt och fortsätter nu med telefonmöten.

Vi planerar att återkomma i vissa kniviga frågor för att få mer vägledning i hur vi skall ändra reglerna.

Vi uppmanar alla aktiva att fortsätta tänka igenom reglerna. Ett komplett uppdaterat regelförslag kommer att skickas ut på remiss under våren. Vi ber att få återkomma med den exakta tidpunkten. Det är då möjligt att komma med ytterligare kommentarer och motiveringar för att påverka innehållet.

Våra huvudsponsorer