Hindernyheter inför 2017

Dessa förändringar kommer att göras i hinderutformningen vid regelrevideringen 2017. Klubbarna uppmanas kontrollera sina hinder, göra ett fåtal förändringar och ha dessa ändringar i åtanke vid eventuella nyinköp av hinder. För fasta mått får en avvikelse på max 5% finnas. Detta gäller ej kontaktfält.

Balanshinder
Uppfarterna kommer inte längre att bedömas, detta gör att gungans uppfart inte längre måste avvika i färg från resten av gungan om klubben inte anordnar internationella tävlingar. Eftersom de andra balanshindren kan tas från båda håll är det viktigt att båda ändorna har markerade kontaktfält, även om uppfart inte kommer att bedömas.
A-hinder
Ny höjd: 160 cm
Ny tillåten längd på sidorna: 265-275 cm

Balansbom
Ny höjd: 120-130 cm
Ny längd på delarna: 360-380 cm
Eventuella håligheter längs balansens sidor måste täckas för.

Gunga
Ny längd: 360-380 cm
Ställningens höjd: 60 cm
Gungans pivotpunkt (centrum på den stång kring vilken gungan roterar) får inte vara placerad lägre än 10 cm från brädans ovansida.
Eventuella håligheter längs gungans sidor måste täckas för.

Hopphinder
Infångare på hopphinder
Höjd infångare insida: 100-120 cm
Höjd vinge mot infångare: minst 75 cm
Vingens yttersida rekommenderas vara lodrät samt minst 30 cm hög. Observera att detta är en rekommendation, trekantiga hinderstöd går bra att använda men vid nyinköp bör ni tänka på detta.
Bredd infångare: 40-60 cm
Infångarna ska vara täckta så att en hund inte lätt kan ta sig genom hinderstödet.
Hopphöjd: den lägsta tillåtna hopphöjden blir 10 cm, om möjligt bör justeringar göras så att denna höjd kan erbjudas, i annat fall måste domaren informeras om att lägsta höjd inte kan användas. Hindret måste gå att lägga på 20 cm, helst lägre. Kom ihåg detta vid nyinköp, välj tillverkare vars hinder går att justera i höjd från 10-65 cm (60 cm för nationella tävlingar).
Bommen ska vara flerfärgad i minst tre segment
För att bygga en oxer måste en hoppinne som är 10 cm längre än klubbens vanliga pinnar införskaffas. Denna pinne får vara delbar och ihopsatt med exempelvis magneter.

Mur
Djup/bredd pelare: 30-35 cm
Hopphöjden på muren ska följa maxhopphöjd för varje storleksklass, mät er mur så ni vet när den kan användas och ha detta i åtanke vid inköp/bygge av ny mur.

Långhopp
Ny förstadel med höjd 10 cm att användas i klassen XS.
Hörnpinnarnas höjd: 120 cm
Kontrollera att inga vassa kanter finns, inte ens om delarna ligger upp och ner.

Däck
Däckets höjd ska mätas till den lägsta punkten på däckets innerkant (faktiskt hopphöjd), inte till mitten av däcket. Däckets höjd ska överensstämma med storleksklassens hopphöjder. Detta gör att däcket måste kunna justeras i minst tre höjder, exempelvis 20 cm för xs och s, 50 cm för l och xl, samt en passande mediumhöjd. Det finns däck på marknaden som inte går att ha lägre än ca 25 cm, varför denna höjd är tillåten även för xs-klassen.
Däcket med ram och upphängning ska färgmässigt avvika från bakgrunden.
Däcket får gärna vara flerfärgat.
Däcket måste vara delbart.

Tunnlar
Rund tunnel Ingen förändring, men se gärna över att det finns tillräckligt med fastsättningsanordningar för alla klubbens tunnlar.

Platt tunnel
Släpet kortas till 200-250 cm. FCI har ännu inte ändrat sina mått vilket betyder att internationella tävlingar under 2017 måste ha ett släp som är 250 cm långt. Besked om FCIs eventuella ändringar kommer senare.
Kontrollera att inget sticker ut inuti huset.

Slalom
Kontrollera att slalomskenan inte är högre än 8 mm och inte bredare än 80 mm.

Våra huvudsponsorer