Högre medlemsinflytande genom nya arbetssätt för Svenska Agilityklubben

SAgiK styrelse har beslutat att förändra arbetssättet i Svenska Agilityklubben och i styrelsen till ett arbetssätt där vi hoppas att fler medlemmar både kan och vill engagera sig.

SAgiK väljer därför att avsluta sina kommittéer och det traditionella kommittéarbetet och övergår istället till att lägga ut flera av våra frågor direkt ut till våra medlemmar. På det sättet hoppas vi nå de som verkligen brinner för den specifika frågan och dessutom få ett bättre underlag för beslut till styrelsen som tydligare speglar vad medlemmarna vill.

Ansvaret för de olika frågorna, och särskilt våra huvudfrågor regler, tävling och funktionär, kommer fortfarande att vila på styrelsen och de som tidigare var ansvariga och sammankallande. Däremot kommer vi att utöka inflytandet i frågorna genom att gå ut på bredare front för att söka engagemang hos våra medlemmar.

Arbetet kommer att genomföras på en mängd olika sätt. Det kan vara att man lottar fram grupper av medlemmar, tar fram en specifik målgrupp eller går ut med enkäter. Remissrundor i flera omgångar, referensgrupper eller frågor som man skickar in skriftliga svar på. Oavsett vilket så hoppas vi att på detta sätt hitta det engagemang vi vet finns och även få beslut som är väl förankrade hos våra medlemmar i ännu högre grad än idag.

Frågor som styrelsen närmast kommer att gå ut till medlemmarna och söka engagemang i är;
• Agria stipendium
• Agria cup
• Tävlingsledarkompendiet
• Landslagsuttagningen

Vill du som medlem redan nu ha inflytande i någon av ovanstående frågor så går det bra att maila styrelsen@sagik.se. Märk mailet med ämnet i ämnesraden.

Våra huvudsponsorer