Ingen förändring av kvalregler inför SM 2018

Under aprilmötet beslutade styrelsen att inte förändra kvalreglerna till SM 2018. Inför mötet skickade vi ut enkät till våra medlemmar, som besvarades av 339 personer, för att väcka frågan och för att få ett demokratiskt beslutsunderlag. Bakgrunden till att frågan lyfts är att SM på kort tid har blivit ett väldigt stort arrangemang med väldigt många deltagare, och det är svårt att hitta arrangörer som kan hantera SM både tekniskt och funktionärsmässigt.

 

När de gäller kvalregler för individuell klass var det en klar majoritet som röstade för att reglerna ska vara oförändrade; 56 %.

23 % röstade för ändra procentsatsen för SM-pinnar (från 15 % till 10 %) och 21 % röstade för att öka kravet på antal SM-pinnar från 4 till 5 stycken i vardera klass.

 

Beträffande lagklass var andelen som röstade för oförändrade regler 40,7 %. Det innebär att en majoritet på 59,3 % röstade för en förändring, vilket indikerar att det kan finnas anledning att återkomma i frågan inför SM-kval 2019.

32,2 % röstade för att ändra fördelningen av antal pinnar (från 2 till 3 stycken i vardera lagklass) och 27,1 % röstade för att ändra procentsatsen för SM-pinnar (från 20 % till 15 %).

 

Med det här underlaget har styrelsen beslutat att ingen förändring kommer att ske när det gäller SM-kval för inför SM 2018, men att frågan kommer att lyftas på nytt inför 2019 års kvalperiod.

 

Vi i styrelsen tackar både arbetsgruppen för deras arbete under vintern och våren, och alla medlemmar som har svarat på enkäten och engagerat sig i frågan.

Här finns en pdf med SM-kvalreglerna.

 

Föregående nyhet

Ny release av SAgiKtävling

Våra huvudsponsorer