Minnesanteckningar från domarkonferensen 2016

Domarkonferensen ger domarna möjlighet att mötas och diskutera såväl olika svårigheter vid bedömning som utbyte av erfarenhet. Årets tema för konferensen var bankonstruktion kopplat till de nya reglerna vad avser både storlek, avstånd, hopphöjder och kontaktfält. Konferensen är ett icke beslutande diskussionsforum där domarna förväntas diskutera sig fram till hur de gemensamt önskar tolka de givna reglerna.  I slutänden står domaren ändå själv och gör sitt allra bästa för att bedöma en ögonblickssituation med stöd av reglerna.
Minnesanteckningar domarkonferensen 2016-11-25–27
Bilaga minnesanteckningar
Omloppsregel förtydligande
Domarnyheter 2017

Nästa nyhet

Tävlingsledarutskick

Våra huvudsponsorer