Möte med Nordisk Kennelunion

I samband med NM i helgen sammanträder agilitygruppen för (Nordisk Kennelunion (NKU). NMs framtida regler och upplägg kommer bl.a. diskuteras. Sverige föreslår följande förändringar:

1. Referenstid räknas på samma sätt som FCI förslagit att räkna på mästerskap. (Vinnande tid*1,15)

2. Lagklassen ändras så att varje land får ställa upp med två lag. I varje lag tävlar 4 deltagare varav de 3 bästa resultaten räknas. Detta gör tävlingen intressantare och mer utslagsgivande samtidigt som fler av de skickade ekipagen får tävla fler lopp.

3. Den nationella domaren bör döma och rita en individuell klass och ett laglopp. Detta för att göra det intressant för den nationella domaren att döma, och för att den internationella domaren inte ska behöva döma för långa dagar.

Nästa nyhet

5 storlekar från 2017

Våra huvudsponsorer