Nya championatsregler för kryptorchid hund efter årsskiftet

Svenskt agilitychampionat, SE AgCh
Övergångsregler: För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikatresultat i officiell agilityklass III i Sverige och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett resultat med 0 fel i officiell agilityklass III i Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla SEAgCh.

Svenskt agilitychampionat hopp, Ag(hopp)Ch
Övergångsregler: För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikatresultat i officiell hoppklass III i Sverige och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett resultat med 0 fel i officiell hoppklass III i Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla SEAg(hopp)Ch.

Nästa nyhet

Schema domarkonferens

Våra huvudsponsorer