Presentationsmaterial från SKKs projektgrupp för organisationsöversyn

Nedan finns en länk till åhörarkopior av den presentation som SKKs organisationsutredning gav vid de informationsträffar som hölls runtom i Sverige den 19 november.

Information från SKKs organisationsutredning

Föregående nyhet

Uppdatering av SAgiK-tävling

Våra huvudsponsorer