Rapport från enkätundersökning om storleksindelning

Regelrevideringsgruppen har nu kommit med en redogörelse av enkätundersökningen om vår framtida storleksindelning.

Rapport från enkätundersökning

Våra huvudsponsorer