Regelrevideringen går vidare

SAgiK har nu fått protokollsutdrag från SKKs prov- och tävlingskommitté med besked om det regelförslag SAgiK lämnade vid årsskiftet. I stora drag godkändes de nya reglerna enligt förslaget. De största förändringarna blir:

– Fem storleksgrupper
– Tävlingsledare får tävlingsleda och tävla samma dag
– Hopphöjderna justeras och sänks för alla storleksklasser
– Inga uppfarter kommer att bedömas
– Man kan endast få fem fel i slalom en gång, vilket leder till att hunden inte längre behöver ta om slalom från början utan kan börja om mitt i
– Vid delad placering på pinnplats i klass 1 och 2 får båda hundarna pinne, skiljelopp behöver inte köras
– Delbart däck blir obligatoriskt och ger fem fel vid delning

Certifikatresultat för oregistrerade hundar kommer att finnas kvar (får inte ta “vanliga” cert).

SKKs Centralstyrelse ska slutligen fastställa reglerna under sommaren och de träder sedan i kraft 1 januari 2017.

SAgiK kommer nu att börja arbetet med att implementera de nya reglerna i tävlingssystemet och återkommer med information med hur de förare som önskar tävla i ny storleksklass från januari 2017 ska göra med inmätning.

Föregående nyhet

SM 2017 - nya bestämmelser

Våra huvudsponsorer