Release note SAgiK Tävling 2016-11-29

Användare

 • Nu fungerar det att använda browserns back-funktion
 • När man gjort en betalning får man möjlighet att skriva ut ett kvitto
 • Under menyn ”Hjälp” finns utskrivbara listor med alla svenska domare och tävlingsledare
 • Felet där tävlingar kommer i fel ordning när man filtrerar på ”Mina klasser” är åtgärdat
 • En hunds storlek ”låses” så att man inte kan ändra själv efter att hunden är inmätt
 • Live-resultaten fungerar nu bra både för individuella och lagklasser
 • Backa ut från tävling via browsern och hamna där man var i tävlingskalendern

Arrangör

 • De problem som fanns kring att administrera internationella tävlingar är åtgärdade.
 • Ett fel som fanns kring pinn-beräkningen på lag är åtgärdat
 • Arrangören kan ta ut en kontaktlista till alla tävlande i Excel
 • Ett nytt obligatoriskt fält ”Ort” finns på tävlingsdel och skickas med filen till SKK-hunddata.
 • Filen som skickas till SKK är uppdaterad för att hantera de nya storlekarna efter nyår.
 • Efteranmälan och gratis start för lag är nu implementerat

Domare

 • Domare har fått en egen sida där de kan fylla i resultatet efter att man mätt en hund.

Jonas Erlandson, Evry

Våra huvudsponsorer