SAgiK söker kommittémedlemmar

Har du fantastiska idéer och förslag till hur agilityn skulle kunna förbättras och växa ännu mer? Genom att sitta med i en av agiltyklubbens kommittéer är du med och formar sportens framtid.

Som huvudman för agility ansvarar SAgiK för regelverk och central administration av utbildnings- och tävlingsverksamhet i agility inom hela SKK-organisationen. Nu efterlyser vi er som vill påverka SAgiKs verksamhet inifrån. Detta möjliggörs genom arbete i kommittéer där vi ser att det är önskvärt att ha en bred representation vad det gäller kön, ålder, erfarenhet av agility och att olika delar av Sverige är representerade. Alla kan vara med och forma SAgiK!

Kontakta våra kommittéer om du vill vara med eller tipsa om personer som du tycker borde vara med.

E-POST ANSVARIG
regler@sagik.se Åsa Wrede
regelrevidering@sagik.se Åsa Wrede
sekreterare@sagik.se Fredrika Jonasson
utbildning@sagik.se Tobias Sjöberg
pr@sagik.se Hans Nordgren
web@sagik.se Mette Björne
landslag@sagik.se Rosemarie Persson
tavling@sagik.se Rosemarie Persson
organisation@sagik.se Anna-Lena Nilsson
funktionar@sagik.se Fredrika Jonasson


Om SAgiKs kommittéer

Föregående nyhet

Uppdatering av SAgiK Tävling

Våra huvudsponsorer