SAgiKs förslag till regelrevideringen

SAgiKs förslag till regelrevideringen inför 2017 är nu skickade till PtK (prov och tävlingskommitttén på Svenska Kennelklubben) för fastställande. Detta kommer att ske under våren 2016 och reglerna ska sedan börja gälla från 1 januari 2017. Innan reglerna tas i bruk ska bilderna ändras för att följa regeltexten (exempelvis gungans håligheter och platta tunnelns längd på släpet). SAgiK kommer med information om hur regelbytet ska hanteras praktiskt under årets gång.

Bakgrund och motiveringar

Regelförslag

Bilder och bildtexter

Regler med ändringar markerade

Nästa nyhet

Support SAgiK Tävling

Våra huvudsponsorer