Därför byttes plats för landslagsuttagningen från Vårgårda till Söderköping.

Sammanställning av frågor till deltagarna på LLU

Den 30 september skickade SAgiK ut ett mail till alla deltagare på årets LLU där vi beskrev en problematik och bad deltagarna om ideér och förslag om lösningar. Om man som LLU-deltagare inte fått sitt mail kan det bero på olika orsaker, det enda vi kan garantera är att vi skickat till alla deltagare.

Vi ställde några frågor som många valde att svara på. Mailet gick ut till 158 personer och 35 personer har inkommit med svar och synpunkter.

På grund av det låga antalet svar är det inte möjligt att dra några direkta slutsatser av hur landslagets deltagare önskar att uttagningen går till. Vi har därför endast sammanställt och redovisat de svar som inkommit.

Hej,
Detta mail går till alla er som var med på årets LLU. Ett LLU som hade ett rekordstort antal startande. Det är otroligt roligt att så många känner sig kallade och ekonomin vid uttagningen blev därmed också god.

Bekymret blev dock att veterinärbesiktningen, liksom mätning och genomförande av tävlingen tog från kl 07.30 på morgonen till ca 22.30 på kvällen. Det blev orimligt långa dagar för att genomföra en kvalificeringstävling där hundar och förare ska vara på topp och vi ser därför en nödvändighet i att förändra uttagningen.

LLU är en mycket intern angelägenhet som mest berör landslaget själva och det är oerhört svårt att få tekniska arrangörer varför SAgiK själva genomfört LLU de senaste åren. Det innebär också att antalet funktionärer är en handfull personer som arbetar löpande från 07.30-22.30 varje kväll i tre dagar. Det blir på sikt inte heller en hållbar situation.

Vi vill nu fråga er som faktiskt var med på uttagningen, hur ni skulle kunna tänka er att vi ska göra för att få kortare tävlingsdagar och fler funktionärer.

Skall vi begränsa antalet deltagare?
Lägga till krav om topplacering i klass 3?
Begränsa till att bara klass 3 ekipage får delta?
Ha kval i kvalet?
Ska det vara krav på att vara funktionär om man är deltagare på LLU?

Vi är säkra på att det finns många goda idéer hos er deltagare på LLU, om hur vi ska kunna få till en bra landsslagsuttagning och vi vill gärna ha in era synpunkter på hur du tänker vi kan lösa denna problematik.

Det man kan utläsa av dessa svar är att vi inte ska begränsa antalet deltagare. Det fanns också uppfattningar om att vi både borde tvinga eller inte kan tvinga deltagarna att vara funktionärer. Det kom även förslag om att dels betala funktionärer och att de som tävlar för Svenska Agilityklubben automatiskt skulle bli uppsatta som funktionärer.

Åsikter runt själva tävlingen var att vi skulle kunna ha kval i kvalet, det vill säga att efter vissa lopp får bara somliga fortsätta, för att det skulle bli mer spännande och sätta mer press att prestera. Men fler tyckte att det vore en dum idé med ett kval på LLU. Det var 8 personer som ansåg att LLU borde gå på 2 banor även om det skulle kräva fler funktionärer. Några önskade att LLU skulle gå över fler helger för att en helg är för lite för att få fram rätt landslag.

Vad det gäller veterinärbesiktningen är landslagsuttagningen en tävling med hög djurskyddsrisk och en veterinär ska vara med under hela uttagningen enligt djurskyddsförordningen. Alltså inget som vi själva kan välja eller styra över.

 • 15 personer ansåg att det vore ok att begränsa antalet deltagare.
 • 16 personer ansåg att vi inte ska begränsa.
 • 12 personer tyckte att man kan kräva att deltagarna är funktionär i en eller flera klasser.
 • 12 personer ansåg att vi inte ska tvinga deltagarna att vara funktionärer.
 • 2 personer ansåg att om man tävlar för Svenska Agilityklubben ska man vara funktionär under LLU.
 • 4 personer ansåg att vi ska betala funktionärerna.
 • 2 personer ansåg att vi kunde ta ut en högre anmälningsavgift för de som valde att inte vara funktionärer.
 • 6 personer tyckte att vi kan ha kval i kvalet, alltså efter vissa lopp får bara några fortsätta att kvala till landslaget.
 • 7 personer vill inte ha kval i kvalet.
 • 8 personer tyckte att LLU skulle gå på 2 banor.
 • 2 personer ansåg att det borde vara fler helger för uttaget.
 • 4 personer hade synpunkter runt veterinärbesiktningen.

Svenska Agilityklubben har efter dessa svar och sammanställning sett behovet av en teknisk arrangör som kan erbjuda hall, tävlingsmässiga hinder och funktionärer. Vi vill inte begränsa antalet deltagare eller tvinga deltagarna att vara funktionärer. Vi vill heller inte leta efter hinderpark varje år.

När vi då fick tag i en teknisk arrangör som kunde erbjuda samtliga förutsättningar till en modest kostnad tog Svenska Agilityklubben ett beslut om att flytta LLU från Tångahallen i Vårgårda till den nybyggda LarsA-hallen i Söderköping. SAgiK aktivitetsgrupp i Söderköping kommer att vara teknisk arrangör under dagarna.

Hallen håller tävlingsmässiga mått på banan och hinderparken är enligt reglerna.

SAgiK kommer att se över möjligheterna att kunna köpa mat på plats samt försöka få avtal om hundtillåtet vid flera boenden i området.

Här finns camping på promenadavstånd från hallen.

http://www.soderkopingscamping.se/korskullen.php

Hundtillåtet idag

http://www.hotelspecials.se/se/oestergoetland/soederkoeping/husdjur.html

Stort tack till SAgiKs aktivitetsgrupp i Söderköping för att ni ställer upp med tid och engagemang så de blivande landslagsförarna får möjlighet att tävla om de åtråvärda platserna i det Svenska landslaget.

Stort tack också till Leif för att vi får använda din nybyggda hall!

 

Föregående nyhet

Ommätning av slutmätt hund

Våra huvudsponsorer