SM 2017 – nya bestämmelser

Under vintern 2016 genomförde SAgiK en enkätundersökning om hur agility-SM skall genomföras i framtiden. Enkäten skickades ut till SAgiKs medlemmar och 429 personer svarade på enkäten (41 %). Enkäten innehöll sju frågor och resultatet redovisas nedan:

SM_fraga_1

Fråga 1: SM-final, ska vi ha en final som man kvalificerar sig till under agility-SM? Ja: 333 Nej: 96

 

SM_fraga_2

Fråga 2: Om vi inför final, hur skall kvalificeringen till finalen se ut? a. Man skall kunna kvala på resultat från ett kvallopp: 55 b. Man skall kunna kvala på det sammanlagda resultatet från två kvallopp: 167 c. Man skall kunna kvala på det sammanlagda resultatet eller på resultatet från ett kvallopp: 193 Klicka på bild för att se den i full storlek.

SM_fraga_3

Fråga 3: Om vi inför final, hur många kvalificeringslopp skall vi ha? Ett lopp: 63 Två lopp: 350

SM_fraga_4

Fråga 4: Om vi inför final, skall resultaten nollställas från kval till final? Nej: 67 Ja: 352

SM_fraga_5

Fråga 5: Om resultaten från kvalet följer till finalen, hur många lopp skall då finalen avgöras på? Två lopp: 114 Ett lopp: 277

SM_fraga_6

Fråga 6: Om resultaten nollställs från kval till final, hur många lopp skall då finalen avgöras på? Två lopp: 185 Ett lopp: 228

SM_fraga_7

Fråga 7: Deltog du i den tidigare SM-enkäten? Ja: 263 Nej: 164

Tack för ert deltagande i enkäten. Resultatet från enkäten ligger till grund för de nya bestämmelserna till SM-final 2017.

Kvalificering till SM 2017

Det sker inga förändringar i kvalificering till SM 2017 (Östersund), både för lag och individuellt gäller samma regler som tidigare år. Individuellt gäller 4 SM-pinnar i hoppklass och 4 SM-pinnar i agilityklass. För lag är det 6 SM-pinnar varav minst 2 SM-pinnar i agilitylagklass och minst 2 SM-pinnar i hopplagklass. En nyhet är att SAgiK har beslutat att återinföra direktkval även för vinnarna av lag-SM 2016. Läs gärna de fullständiga bestämmelserna.

Kvalificering till SM-final 2017

Utifrån resultatet från SM-enkäten har SAgiK beslutat att införa en final på det individuella agility-SM 2017. Ett ekipage kan kvalificera sig till finalen genom placering i en av kvalificeringsklasserna eller genom det sammanlagda resultatet från båda kvalificeringsklasserna. Antalet deltagare i finalen är 30 % av antalet anmälda ekipagen vid anmälans utgång.

  • I agilityklass kvalificerar sig de 10 % (av antalet anmälda ekipage) med bäst resultat till finalen.
  • I hoppklass kvalificerar sig de 10 % (av antalet anmälda ekipage) med bäst resultat till finalen. Om redan kvalificerade ekipage finns bland de 10 % främsta i hoppklassen, vandrar finalplatserna inte vidare utan tas istället från nedanstående punkt.
  • Resterande platser till finalen erövras av de ekipagen med bäst sammanlagda resultat från båda kvalificeringsklasserna. Finalplatserna vandrar vidare bland de ekipagen med bäst sammanlagt resultat, till dess att alla finalplatser är fyllda.
  • Om antalet ekipage som kvalificerar sig till finalen genom sammanlagt resultat inte är tillräckligt för att fylla finalplatserna, utökas antalet som kvalificerar sig från agilityklassen med ett ekipage. Finns fortfarande finalplatser att fylla, utökas antalet som kvalificerar sig från hoppklassen med ett ekipage, därefter med ett ekipage från agilityklassen och så vidare, till dess att alla finalplatser är fyllda.

Fullständiga bestämmelser:

Bestämmelser för kvalificering till SM och SM-final i agility 2017

När vi ändå pratar om SM, ansökan till SM 2018 är öppen och vi hoppas flera ansökningar.

Föregående nyhet

Uppdatering av SAgiK Tävling

Våra huvudsponsorer