Synpunkter på FCIs regler

Även FCI får nya agilityregler från 1 januari 2017. Låsningsperioderna för FCIs internationella agilityregler och de svenska nationella agilityreglerna sammanfaller alltså. Med utgångspunkt från de synpunkter angående internationella och svenska regler som inkommit under revideringsarbetet i Sverige har Svenska Agilityklubbens regelrevideringsgrupp sammanställt ett antal förslag angående FCIs internationella regler. Dessa lämnades till SKKs internationelle representant Nalle Jansson inför ett möte i FCI Agility Commission 5-6 februari.

Svenska Agilityklubbens förslag handlar bland annat om:

  • Hinderutformning
  • Oregistrerade hundar
  • Championat

Dessutom föreslås att diverse onödig och svårbegriplig text tas bort ur reglerna, alternativt omarbetas. Beträffande storleksgrupper och kontaktfältsbedömning förs istället ett resonemang utan i nuläget konkreta färdiga förslag.

Läs SAgiKs förslag på engelska.

Våra huvudsponsorer