SAgiK Tävling

Sedan 2016 är SAgiK Tävling agilityns eget tävlingssystem. Systemet är under utveckling. Evry som är de som skapar systemet har haft väldigt kort tid att utveckla och därför är SAgiK Tävling inte färdigt än, vid eventuella problem kontakta SAgiKs supportgrupp. Vi har även listat ett antal kända problem här.

 

Detta avsnitt är till dig som arrangerar tävling

ARRANGÖRSKONTO
Som arrangör måste man se till att arrangörskontot på SAgiK-tävling alltid är uppdaterat med aktuella värden på pg/bg och mailadress. Det förstnämnda är viktigt för att pengarna ska utbetalas till rätt ställe.

BERÄKNA MERITER O VERIFIERA
När man som arrangör ska skicka in sin tävling till SAgiK måste man ha lagt in domare och tävlingsledare på alla lopp sen beräknat meriter och därefter verifierar man alla tävlingsklasser.

CERT
Är det klass 3 skall eventuellt cert delas ut. Man gör det genom att i resultatlistan klicka på den hund som ska ha cert och kryssa i en liten ruta. Därefter kan man verifiera klassen och veta att certifikatet finns med till SKKs hunddata.

GÅR INTE ATT VERIFIERA TÄVLINGSDAGEN
I de fall det inte går att verifiera tävlingsdagen beror det med största sannolikhet på att inte alla lopp är verifierade eller att man missat lägga in domare/tävlingsledare på något lopp.

SKICKA IN TÄVLINGEN TILL SAgiK
När tävlingsdagen är verifierad är det dags att skicka in tävlingen till SAgiK. I och med att man gör det går även resultaten till SKKs hunddata. Har man missat lägga till ett cert blir det merjobb för både SKK och tävlingsledaren. Att klicka i cert på en redan inskickad resultatlista ger bara ett cert som syns i resultatlistan, det kommer aldrig fram till SKK.

EKONOMI
När tävlingen är inskickad kommer direkt en information om ekonomin för tävlingen. Efter några dagar/en vecka kommer pengarna in på klubbens konto. Avgifter för systemet är dragna, SKK skickar senare en räkning på stambokföringsavgiften som är en summa per hund, inte per start.

ATT ARRANGERA CUP ELLER MÄSTERSKAP
den här sidan finns en guide för hur du ska göra om du arrangerar en cup eller ett mästerskap och vad som är skillnaden mellan dessa i tävlingssystemet.

Intruktionsfilm “ansöka om tävling”

 

Detta avsnitt är till dig som tävlande

TÄVLANDE – SKAPA KONTO
Som ny i SAgiK-tävling skapar man ett konto åt sig där man sedan anmäler sig till tävlingar, hanterar hundar osv.

Först lägger man upp sig själv som ägare av kontot. Samtidigt skapas i bakgrunden en förare på kontot. Därefter lägger man upp sin hund eller sina hundar. Man anger storleksgrupp (gör en kvalificerad gissning om hunden inte är inmätt och därefter se till att en agilitydomare mäter in hunden före första start) och vilken svårighetsklass hunden tävlar i.

Därefter skapas ekipage. Man kan välja att ett ekipage är aktivt eller inaktivt. De förstnämnda blir möjliga att anmäla till tävling med medan de andra inte går att anmäla. Man kan också om man så vill ta bort ekipage.

ANMÄLA TILL TÄVLING
När du anmäler till tävling kommer gröna runda knappar med ett vitt + att dyka upp där du har ett ekipage som går att anmäla. När du anmält kommer de knapparna att bytas ut till en liten röd kundkorg och när du betalat dina starter kommer myntrullar ersätta den röda kundkorgen.

UPPKLASSNING
Man klassar själv upp sin hund via hundens sida på användarkontot. Ikonen längst ut till höger på kontoägare, förare och hundar som ser ut som en fyrkant med en penna i är ikonen för redigera var och en av dessa. Där byter man klubbtillhörighet, uppdaterar telefonnummer o mailadress mm.

TA BORT EN HUND FRÅN KONTOT
Behöver man ta bort en hund från sitt konto måste man maila support@sagiktavling.se och be om hjälp. Skicka med alla namn samt reg-numret eller TAVLIC-numret så rätt hund blir bortplockad.

Instruktionsfilm “Skapa konto/anmäla”

 

 

Under Nyheter postar vi kontinuerliga uppdateringar/information om SAgiK Tävling. Den informationen hittar du lätt genom att filtrera nyheterna så att du endast ser de som gäller för SAgiK Tävling.

Skärmavbild 2015-12-28 kl. 15.05.50

Film på hur man anmäler sig i SAgiK Tävling