Tävlingsbok

Vad är en tävlingsbok?

Tävlingsboken är ett häfte där hundens meriter samlas. I tävlingsboken framgår även hundens identitet och storleksklass. Alla hundar som tävlar agility ska ha en tävlingsbok.

Vem skriver i tävlingsboken?

En domare mäter hunden och placerar hunden i den storlekskategori den tillhör. Mätning görs före hundens första officiella start.
Tävlingsledaren fyller i hundens meriter.

Vilka meriter ska skrivas in i tävlingsboken?

Pinnar, certifikat och championat ska antecknas och bestyrkas av tävlingsledaren för den tävlingen/tävlingsklassen där hunden tog meriten. Det gäller både för tävlingar i Sverige och utomlands.

Vad händer om jag glömmer min tävlingsbok?

Om du glömmer att ta med din tävlingsbok kan du få den ifylld i efterhand. Meriten kommer inte att tas ifrån dig för att boken är glömd. Det är den är tävlingsledare som tjänstgjorde vid det tillfället meriten togs som ska fylla i tävlingsboken.

Varför finns det en analog tävlingsbok när vi har ett digitalt tävlingssystem?

Vårt tävlingssystem täcker tävlingar i Sverige, tävlar du utomlands behöver du kunna visa de meriter du tar i andra länder. Det finns också ett säkerhetsargument för att ha en fysisk tävlingsbok som backup.