Till dig som tävlingsledare

Vi har idag mailat ut följande information till våra tävlingsledare, vi har använt den mailadress som ligger i SAgiK-tävling.

 

Högsäsongen för agilitytävlingar närmar sig och SAgiK vill skicka med lite information inför sommaren.

Det har varit en del frågeställningar runt tävlingsbokens vara eller inte vara.

SAgiK vill bekräfta att tävlingsboken för agility kommer att finnas kvar och meriter, mätning av hund, uppflyttning i klasserna liksom nedflyttning ska registreras av tävlingsledaren i tävlingsboken.

Den tävlande ska ha tävlingsboken för aktuell hund med sig vid varje tävling.

Anledningen är bland annat att vi tävlar i andra länder och meriter ska kunna styrkas så att varje ekipage tävlar i rätt svårighetsklass både här hemma och i andra länder.

Fel kan också inträffa både beroende på mänsklig feltryckning eller system som kraschar och tävlingsboken är i dagsläget den tryggaste backupen.

 

Ni har också fått ett meddelande om att texten om varje förares ansvar att ha sin hund försäkrad måste finnas med i inbjudan och PM till era tävlingar.

 

1.11 Förarens skyldigheter

”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas”…

3.  Ansvar

…”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”…

Efter den tråkiga olyckan i somras där hund och funktionär krockade så hunden skadades har försäkringsbolaget fastslagit att det inte är tillräckligt tydligt att ansvaret ligger på föraren och klubbens ansvarsförsäkring går därför in och betalar kostnaderna för veterinärvården. Om det händer något mer med anledning av det beslutet så kommer vi att informera er. Men just nu så måste ni lyfta fram texten redan i inbjudan så ansvaret inte hamnar på er som arrangörer.
En härlig agilityvår ligger framför oss och vi önskar er alla ett stort lycka till med alla tävlingar!

Våra huvudsponsorer