Valberedningens arbete är igång!

I mars 2017 har SAgiK årsmöte. På årsmötet 2017 kommer vi tyvärr att tacka av några styrelseledamöter som inte kommer att kandidera för omval. Därför är det dags att se sig om efter nya friska krafter.

Valberedningen vill nu ha din hjälp med förslag på personer som har intresset, engagemanget och kunskapen som behövs för att underhålla och utveckla agility, både som aktivitet och som tävlingssport. Förutom kunskap om agility och föreningserfarenhet så hoppas vi även kunna hitta kunskaper om ekonomi, upphandling och IT hos personerna som föreslås. Alla behöver naturligtvis inte kunna allt men det är bra om vi kan få till en bra mix av olika kompetens. För att kunna bli vald till ett förtroendeuppdrag på årsmötet krävs medlemskap i Svenska Agilityklubben.

Vill du lämna ett förslag till valberedningen?

Maila till valberedning@SAgiK.se

Skicka till oss:

  • Namn på den ni föreslår
  • Kontaktuppgifter till den föreslagna personen
  • Motivering till vad personen kan tillföra svensk agility
  • Namn på den eller de som föreslår personen

Alla uppgifter kommer att stanna hos oss i valberedningen. Du/ni behöver inte heller ha tillfrågat den ni föreslår. Valberedningen kommer inte att tala om vem som kom med förslaget om inte ni själva säger att ni vill det.

Vi vill ha ditt förslag senast 20 januari 2017.

I valberedningens strävar vi efter att ta fram förslag på styrelseledamöter som förutom bra variation av kompetens tillgodoser bland annat geografisk, köns- och åldersmässig spridning.

För vidare information om valberedningens arbete hänvisas till SAgiKs hemsida:www.svenskaagilityklubben.se

Valberedningen består av Johanna Ehlin (sammankallande), Mikaela Holegård och Eva Persson.

Våra huvudsponsorer