Agilitysverige behöver nya agilitydomare

Agilitysporten har vuxit kraftigt under ett antal år. Tillgänglig statistik visar att nya domare nu behövs för att en fortsatt positiv utveckling inte ska försvåras. Flera trotjänare i domarkåren slutar eller trappar ner sitt dömande framöver. Den nya regeln om att döma och tävla samma dag har inte lett till att det genomsnittliga antalet domaruppdrag per domare ökat nämnvärt. Sedan 2005 har en domarutbildning arrangerats vartannat år med undantag av 2013. Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse planerar därför att genomföra en eller två domarkurser under 2014.

Bli domare och hjälp Agilitysverige framåt

För att öka tillgången på agilitydomare räcker det inte med att arrangera utbildningar. Avgörande är att det finns kompetenta agilitymänniskor som vill bli domare. AG SAgiK tror sig veta att ni finns, nu vill vi att ni träder fram genom att fylla i och skicka in en intresseanmälan till domarutbildning. Observera att det inte är en formell ansökan, men de som intresseanmäler kommer att kontaktas särskilt när en kurs väl blir av.

Fördelar med att bli agilitydomare

  • Du får ytterligare ett sätt att utöva ditt största fritidsintresse
  • Du ökar din egen, din klubbs och Agilitysveriges kompetens
  • Du får möjlighet att genom ditt eget skapande påverka framtidens agility
  • Du får från absolut närmaste håll möjlighet att följa hur massor med mer eller mindre duktiga förare och hundar löser de banor du själv har tänkt ut

Om domarutbildningen

Gällande kriterier för antagning, utbildningsplan och kompendium för domarutbildning kommer att genomgå vissa revideringar men i nuläget gäller följande:

Kursen är 2 x 2 dagar med sammanlagt 39 lektionstimmar exklusive teoretiskt prov, aspiranttjänstgöring och praktiskt prov.

Krav för att delta är medlemskap, rekommendation, mycket goda kunskaper och erfarenheter i agility, auktoriserad tävlingsledare.

Länk till formulär för intresseanmälan

Våra huvudsponsorer