Anmälningssystemet SAgiK Tävling

Vi vill göra ett förtydligande angående vårt nya tävlingssytem SAgiK-tävling. Det är inte ett färdigt system.

Vi har blivit lovade en liten men ändock funktion för att kunna anmäla till 2016-års tävlingar före årsskiftet. Evry har hela tiden varit tydliga med att vi har lämnat för lite tid för att de ska kunna leverera en fullständig programvara. Det har SAgiK accepterat. Anledningen till att vi har stressat på SAgiK Tävling är som alla rimligen borde veta att kontraktet med SBK-tävling löper ut vid årsskiftet.

Vi kommer få ett bra system i slutändan, detta är bara ett sätt att komma igång. Vi får leva med att det är lite småstruligt så här inledningsvis men det kommer bli bättre och bättre. Vi hoppas ni har full förståelse för detta och inte misströstar.

Problem med systemet? Läs kända problem och om det inte hjälper dig kontakta SAgiKs kansli.

Våra huvudsponsorer