Instruktörsutbildningar A1 och A2

Från årsskiftet övertar Svenska Kennelklubben och Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse ansvaret för de olika agilityutbildningarna och därmed också ansvaret för kursplaner och auktorisering respektive certifiering av domare, tävlingsledare och instruktörer.

Svenska Brukshundklubben har under 2013 tagit fram nya kursplaner för utbildningarna till agilityinstruktör A1 respektive A2. De nya kursplanerna innebär stora förändringar beträffande utbildningens längd och innehåll samt kraven för deltagande. Däremot finns ännu inga nya lärarhandledningar framtagna vilket innebär att de nya kursplanerna inte kan tas i drift i nuläget.

Mot den bakgrunden har Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse beslutat att de gamla kurs- och arbetsplanerna för A1 och A2 fortsatt gäller under hela 2014. Då dessa dokument är från 2006 respektive 2003 är dock vissa uppdateringar nödvändiga. Beslut om vilka krav för deltagande mm som ska gälla fattas vid interimsstyrelsen möte 12 januari 2014. Den styrelse som väljs vid Svenska Agilityklubbens första årsmöte 5 april 2014 kommer att ansvara för hantering och revidering av instruktörsutbildningarna i agility inför 2015.

Från 2014-01-01 gäller följande:

  • Gamla A1 och A2 gäller under hela 2014
  • Vissa uppdateringar och redigeringar görs i kursplanerna
  • Planerade A1- och A2-utbildningar anmäls till SAgiKs interimsstyrelse
  • Dispensansökningar hanteras av SAgiKs interimsstyrelse
  • Rapportering från agilitylärare efter avslutad A1/A2 sker till SAgiKs interimsstyrelse
  • Certifiering av nya godkända instruktörer sker från SKKs kansli

Kursplaner med mera finns under fliken “Utbildning” här på hemsidan

Kontaktuppgifter till Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse:

e-post:    hakan.ericson@skk.se eller sagik@skk.se

Telefon:  08-795 30 16

Adress:    Svenska Kennelklubben, att. Svenska Agilityklubben, 163 85 Spånga

Föregående nyhet

Landslagsregler 2014

Våra huvudsponsorer