Pilotprojektet med privata hallar som tävlingsarrangörer förlängs

SKK har beslutat att förlänga sitt pilotprojekt med ytterligare två år, alltså fram till 31/12 2019. Förlängningen innebär att fler företag kan ansöka om att bli arrangör.

Har du en hall och vill arrangera tävling?

Du som är företagare och driver kontinuerlig agilityverksamhet i egen ägd hall, alternativt hyr hallen på långtidskontrakt, kan ansöka om att bli tävlingsarrangör under pilotprojektet. Hallen ska lämpa sig för agility, och bör ha en storlek som rymmer en agilitybana. Innan första tävlingen arrangeras ska företagets ägare vara auktoriserad tävlingsledare, utbildad efter senaste regelrevideringen. SAgiK kommer att arrangera en tävlingsledarutbildning under våren 2018.

Hur ansöker du?

Du skickar in en ansökan till kansli@sagik.se, där vill ha namn och kontaktuppgifter, samt organisationsnummer. Vi behöver din ansökan senast 31/1 2018.

När ansökan har kommit in erbjuds du att ingå ett avtal med Svenska Agilityklubben där du och ditt företag förbinder dig att följa SKKs stadgar och regler såväl vad gäller tävlingsverksamhet som policy för agilitytävlingar.

När avtalet är tecknat får företaget arrangera både officiella och inofficiella tävlingar på samma villkor som en SKK-ansluten klubb. Företaget förbinder sig till att använda auktoriserade domare vid officiella tävlingar och vid inofficiella tävlingar är valet fritt – precis som för anslutna klubbar. Du förbinder dig också till att ansöka och arrangera tävlingar via SAgiK-tävling samt betala samma avgifter som andra arrangörer.

Frågor?

Frågor besvaras av agilityklubbens ordförande, ordforande@sagik.se
Det är SKK som äger och driver pilotprojektet, Svenska Agilityklubben har uppdraget att hantera ansökningarna gällande agilitytävlingar.

Våra huvudsponsorer