SAgiK söker arrangör för landslagsuttagningen 2016

SAgiK söker fortfarande en klubb som är intresserad av att sköta tävlingens praktiska genomförande 30 april till 1 maj och har därför förlängt ansökningstiden.

Nästa års landslagsuttagningar till EO, NM och VM kommer att ske vid två tillfälle: 4 lopp på Gåsahoppet i Skurup 26-27 mars 2016 (uttagning för NM och VM) och 6 lopp den 30 april-1 maj 2016 (uttagning för EO, NM och VM).

På Gåsahoppet kommer man delta i den befintliga officiella klass 3-loppen och resultatet poängsätts enligt uttagningsreglerna för att ingå i uttagningen. Den andra helgen kommer även klass 2 ekipage att kunna delta i uttaget till EO.

För att säkerställa tillgång till en lokal har SAgiK preliminärt bokat Stockholms hundsportcentrum i Upplands Väsby för att säkerställa att vi har ett alternativ för den andra helgen. Så vill någon klubb arrangera uttaget i den hallen går det bra.

Ytterligare förutsättningar – utdrag ur avtalet:

– X klubb erhåller 15 000 kr i efterskott för att täcka kostnader för material och funktionärer med mera.

– Svenska Agilityklubben erhåller anmälningsavgifterna via SAgiK tävling.

– I övrigt fördelas kostnader och ansvar för landslagsuttagningen i X-stad enligt nedan.

 

Svenska Agilityklubben ansvarar för

– Administrativa avgifter i SAgiK tävling.

– Kostnader för hyra av tävlingshallen, storlek minst 30 x 40 m.

– Domare, inklusive eventuell assisterande domare.

– Kostnader för landslagsledning och eventuella övriga representanter för SAgiK.

– Tävlingsveterinär i enlighet med Jordbruksverkets direktiv.

– Information till tävlande, domare och landslagsledning.

 

X klubb ansvarar för

– Tävlingens praktiska genomförande, 3 lopp per dag.

– Samtliga funktionärer, inklusive tävlingsledare men exklusive domare.

– Komplett hinderpark, inklusive tillbehör, i enlighet med SAgiKs uttagningsregler. Antingen hallens eller klubbens egen utrustning – skall vara godkänd av domare med skriftligt intyg.

– Ljudanläggning, datorer, skrivare, tidtagningssystem samt all övrig teknisk utrustning.

– Resultathantering

– Försäljning/servering av fika och lunchmat. Alt. att hallägare tillhandahåller tjänsten.

 

Utöver detta samarbetar utsedda representanter för SAgiK respektive X-klubb när det gäller förarbete och genomförande av landslagsuttagningen i X-stad.

Ansökan om att arrangera uttagningshelg nr 2 skall vara inne senast 31 januari.

Kontakta Maria Lönnberg på för att få en kopia av det avtalsförslag som finns för detta. Har ni några frågor kan ni även ringa 0733-89 88 87 kvällstid. Maila gärna först och hör efter när det går att höras via telefon.

Nästa nyhet

Årsmöte

Våra huvudsponsorer