Drogpolicy

Agilitytävlingar ska vara drogfria.

Svenska Agilityklubben finner ej brukande av alkohol och droger förenligt med agilityutövande.

Rökning får ej ske inom tävlingsområdet.

Agilityklubben använder sig inte av gåvor i form av alkohol.

Såväl styrelseledamöter som föreningens funktionärer ska sträva efter att vara goda förebilder för föreningens medlemmar.