Årsmöteshandlingar

Av klimatekonomiska skäl tillhandahåller vi inte några papperskopior av årsmöteshandlingarna.

2024
1.Kallelse
2. Dagordning
3. Verksamhetsberättelse
4. Årsredovisning
5. Resultat jämfört med rambudget
6. Revisionsberättelse
7. Verksamhetsplan
8.Rambudget
9.Avgift för kommande verksamhetsår
10.Valberedningens förslag
11.Motion 1
12.Motion 1 Styrelsens yttrande
13.Protokoll
2023
1.Kallelse
2.Dagordning
3. Verksamhetsberättelse
4. Årsredovisning med balans- och resultaträkning
5.Resultat jämfört med rambudget
6. Revisionsberättelse
7.Verksamhetsplan
8.Rambudget
9.Avgift för kommande verksamhetsår
10. Valberedningens förslag
11.Protokoll
2022
1.Kallelse
2.Dagordning
3.Verksamhetsberättelse
4.Årsredovisning med balans- och resultaträkning
5.Resultat jämfört med rambudget
6.Revisionsberättelse
7.Verksamhetsplan
8.Rambudget
9.Avgift för kommande verksamhetsår
10.Valberedningens förslag
11.Protokoll
2021
1.Kallelse
2.Förenklat årsmöte via webben - arbetsordning
3.Guide till mötesdeltagare vid förenklat årsmöte via webben
4.Rambudget
5.Valberedningens förslag
6.Verksamhetsberättelse
7.Årsredovisning
8.Revisionsberättelse
9.Rapport från auktoriserad revisor
10.Protokoll
2020
1.Kallelse
2.Förenklat årsmöte via webben - arbetsordning
3.Guide till mötesdeltagare vid förenklat årsmöte via webben
4.Verksamhetsberättelse
5.Resultat i förhållande till budget
6.Resultatrapport hela föreningen
7.Balansrapport
8.Revisionsberättelse 1
9.Revisionsberättelse 2
10.Verksamhetsplan
11.Rambudget
12.Valberedningens förslag och nomineringar från medlemmar
13.Protokoll
14.Protokoll från föreningskommitténs VU
15.VoteIT rapport
2019
1.Kallelse
2.Dagordning
3.Verksamhetsberättelse
4.Resultatrapport - Balansrapport - Resultat 2018 i förhållande till budget - Bilaga: Intäkter och utgifter 2018 - Budgetförslag 2019 - Budget 2019 i sammandrag  
5.Verksamhetsplan
6.Valberedningens förslag
7.Revisionsberättelse Revisionsberättelse 2
8.Proposition
9. Protokoll
10.Bilaga 1
2018
1.Kallelse
2.Dagordning
3.Verksamhetsberättelse
4.Ekonomisk rapport 2017
5.Verksamhetsplan
6.Valberedningens förslag
7.Revisionsberättelse 1 Revisionsberättelse 2
8. Motion 1-6 Styrelsens yttrande (1-6) Motion 7 Styrelsens yttrande (7) Motion 8-9 Styrelsens yttrande (8-9)
9.Årsmötesprotokoll

Årsmöteshandlingar

2017
1.Kallelse
2.Dagordning
3.Verksamhetsberättelse
4.Ekonomisk rapport 2016
5. Verksamhetsplan
6.Valberedningens förslag
7.Revisionsberättelse
8.Årsmötesprotokoll

Årsmöteshandlingar

2016
1.Kallelse
2.Dagordning
3.Verksamhetsberättelse
4.Ekonomisk rapport 2015
5.Verksamhetsplan
6.Rambudget 2016
7.Valberedningens förslag
8.Motion Styrelsens yttrande
9.Årsmötesprotokoll
2015
1.Kallelse
2.Dagordning
3.Verksamhetsberättelse
4.Balansrapport
5.Verksamhetsplan
6.Verksamhetsplan
7.Rambudget
8.Valberedningens förslag
9.Motion 1 Motion 2 Motion 3 Motion 4 Motion 5 Styrelsens yttranden
Årsmötesprotokoll
2014
1.Kallelse
2.Dagordning
3.Stadgar
4.Verksamhetsplan
5.Rambudget
6.Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll