Avtalsanslutna arrangörer

Agilityklubben har efter beslut vid kennelfullmäktige 2021 möjligheten att bevilja juridisk person (företag eller organisation) rätt att arrangera officiell agilitytävling. Företag/organisationer som tecknar avtal med Agilityklubben är beviljade att arrangera officiella agilitytävlingar.  

Ni som tecknar avtal måste följa de officiella regelverket och de anvisningar som gäller för agility. Officiella tävlingarna ska genomföras i AGIDA.

Arrangören har fullt ekonomiskt ansvar för tävlingen och ska betala de avgifter som debiteras av Agilityklubben och SKK enligt samma belopp som SKK anslutna klubbar.  Arrangören ska ha erforderligt försäkringsskydd för funktionärer och tävlande.

Arrangören måste ha en auktoriserad tävlingsledare i styrelsen och det får ej vara en suppleant.

Det företag/organisations namn som skrivs i avtalet är det som kommer synas i AGIDA.

Teckna avtal
Om ni önskar teckna avtal med Agilityklubben ska ni skicka följande till kansli@sagik.se och tavling@sagik.se

  • Namn på företaget / organisationen
  • Organisationsnummer
  • Namn på den som ska teckna avtalet (tänk på att personen måste ha rätt att teckna firman)
  • Mailadress dit avtalet ska skickas för signering
  • Telefonnummer
  • Namn på den som är auktoriserad tävlingsledare i styrelsen
  • Är ni en organisation behöver ni skicka med ett protokoll där det framgår vem som är firmatecknare.

Det kommer skickas en länk för signering till den mailadress ni angett.
När avtalet är signerat är företaget/organisationen beviljad att arrangera officiella agilitytävlingar.

Avtalsanslutna arrangörer (uppdatering pågår)

Agility Win AB ( tidigare AW arena )

Agilitykompaniet Lövdinger AB

All in Agility Sweden AB

Bubblan AB

Byalaget Västra Torup

Devoted Dog Sweden AB

Elgh Agility AB

Enya Habel AB

ET hund HB

Helio Hund & Häst AB

Hundaktivitetscenter Halmstad AB

Hundspektra AB

Hundsportcentrum Nord AB

IT Hundsim & Agilityfritid AB

Källs Hunderi AB

Klickerklok HB

O/E Agility AB ( tidigare Nutrolin Arena)

Out-n-Out Sweden AB

Selleberga Hundsportcenter AB

Up and Run Agility AB