Tävlingsavgifter

Avgift till Svenska Agilityklubben

En del av anmälningsavgiften går till Svenska Agilityklubben. Avgiften finansierar de kostnader Svenska Agilityklubben har för att driva klubben och erbjuda service till alla agilityaktiva. Det gäller landslaget, SM, utbildningar av både agilitydomare och agilitylärare samt kostnader för bland annat en kanslist.

Stambokföringsavgift – registrering av agilityresultat i SKKs databas

SKKs centralstyrelse har beslutat att alla officiella tävlingsresultat inom organisationen ska registreras i SKKs databas (stambokföras) från 2014-01-01. Observera att beslutet om registrering inte har något samband med beslutet om huvudmannaskap för agility. Registrering av samtliga officiella resultat innebär en stor förändring för agility eftersom enbart nollresultat i klass 3 har registrerats tidigare.

För att undvika negativa konsekvenser för agilityverksamheten infördes en lägre stambokföringsavgift speciellt anpassad för agility. Avgiften är 12 kr från 2024-01-01 jämför med den ordinarie avgiften för vid digital resultatrapportering som är 50 kr. Flera lopp med samma hund under samma tävlingsdag genererar endast en stambokföringsavgift samt att resultat från lagklass inte kommer att registreras av SKK.

Tilläggsavgift

Från och med 2023-01-01 – Alla arrangörer får göra tillägg på startavgiften. Att tävlingen är inomhusarrangemang och/eller arrangemang på extern plats är inte längre en förutsättning för tillägget. Maxgränsen för tillägget sätts till 20 kr per start dvs en individuell klass får kosta max 100 kr och en lagklass får kosta max 90 kr att anmäla till.

 

 Frågor skickas till: Tävlingskommitén

Anmälningsavgifter och administrativa avgifter

KlassAnmälningsavgiftAvgift till SAgiK
Klass 1-3 nationell80 kr23 kr
Klass 3 internationell75 kr20 kr
Lagklass70 kr per startande hund10 kr per startande hund
SM (individuellt)360 kr20 kr / per cup
SM (lagklass)160 kr per startande hund15 kr per hund / cup
Inofficiell ind. klassvalfri15 kr