Om klubben

Svenska Agilityklubben är en specialklubb under SKK med verksamhetsansvar för agility. Som huvudman för agility ansvarar Agilityklubben för regelverk och central administration av utbildnings- och tävlingsverksamhet i agility inom hela SKK-organisationen.

Svenska agilityklubben styrs via ett årsmötessystem med ett gemensamt årsmöte dit alla medlemmar kallas och har rösträtt. Vid årsmötet väljs den styrelse som sedan arbetar för klubbens och sportens bästa i nära dialog med klubbens medlemmar.