Om klubben

Svenska Agilityklubben är huvudman för agilitysporten i Sverige och ansvarar för regelverk och central administration av utbildnings- och tävlingsverksamhet i agility inom hela SKK-organisationen. Klubben arbetar för att utveckla agilitysporten på alla nivåer.

Svenska agilityklubben styrs via ett årsmötessystem med ett gemensamt årsmöte dit alla individuella medlemmar kallas och har rösträtt. Vid årsmötet väljs den styrelse som sedan arbetar för klubbens och sportens bästa i nära dialog med klubbens medlemmar.