FAQ om regler

 FAQ tävlingsbok- mätintyg – 2022

Behöver tävlande en tävlingsbok för att tävla? 

  • Mätintyg ska kunna uppvisas i pappersform. Godkänt mätintyg är antingen inskrivet i tävlingsbok eller separat mätintyg godkänt av Svenska Agilityklubben ( laddas ner på http://agilityklubben.se/tavling/matintyg/) . 
  • Det är den tävlandes eget ansvar att tillhandahålla mätintyg vid mätning.
  • Mätintyget i någon form ska kunna uppvisas på tävling.
  • Meriter behöver inte fyllas in i någon tävlingsbok.

Ska tävlingsledare validera/föra in meriter i tävlingsbok? 

  • Nej det behövs inte längre. Det står varje tävlande fritt att ha en egen komihåg- bok för att hålla reda på sina resultat. Men det är i tävlingssystemet som tävlingsledaren ska se till att resultaten stämmer och det är där resultat från tidigare tävlingar kan kontrolleras om det finns oklarheter.

Jag ska tävla utomlands, behöver jag tävlingsbok?

Enligt våra svenska regler behövs ingen tävlingsbok. Svenska meriter förs in och kontrolleras i tävlingsystemet Agida och i fallet om CERT i SKK hunddata. Vill tävlingen utomlands kontrollera dina svenska meriter är det i dessa system. Hur meriterna du får i utlandet noteras följer reglerna för det land du är i.

Jag ska tävla utomlands, hur får jag mina meriter med mig hem?

Hur meriterna du får i utlandet noteras följer reglerna för det land du är i. Vill tävlingen utomlands kontrollera dina svenska meriter är det i tävlingssystemet Agida och i fallet om CERT i SKK hunddata. Du flyttar själv upp din hund till högre kass i agida när du uppnått meriter för uppflytt. Det finns ingen funktion i Agida som gör att utländska meriter kan synas i vårt svenska tävlingssystem.

Om landet jag åker till bara använder sig av tävlingsbok, hur ska tävlingsledare och/eller hundägare veta hur många CERT en hund har?

  • CERT är en merit som stambokförs, precis som samtliga resultat, på hundens sida på SKK Hunddata. Eftersom alla lopp där hunden gått i mål stambokförs kan det vara svårt att leta fram var och när en hund tagit CERT. Gör så här:

 

Omloppsregeln

Från 1 januari 2017 införs en ny regel angående omlopp. Förändringen gäller endast hur resultatet i omloppet beräknas. Avsikten är att omlopp ska upplevas som mer rättvist. En hund ska därför inte kunna få färre banfel i omloppet än den fick i det första loppet.

Som tidigare är det domaren som beslutar att omlopp ska ske. Omloppet bedöms på vanligt sätt av domaren, men för det slutliga resultatet gäller att antalet banfel aldrig kan bli lägre än i det första loppet.

Om hunden fick X banfel i det första loppet, eller fram till dess att det första loppet avbröts, och Y banfel under omloppet så räknas det största talet av X och Y som slutresultat.

Tabellen illustrerar hur banfel i ett omlopp beräknas i olika fall:

tabell

Eftersom tiden fortfarande börjar om från noll i ett omlopp så bortfaller eventuella tidsfel från det första loppet. Tiden, och eventuella tidsfel, i omloppet gäller för slutresultatet.