Domarutbildning

Domarutbildning

UTBILDNINGSPLAN FÖR AGILITYDOMARE

_____________________________

Internationell domare – krav, ansökan och auktorisation

Med internationell domare menas att domaren har auktorisation för att döma även internationella klasser enligt FCIs regler.

Regler för auktorisering av internationella agilitydomare:

För att kunna bli internationell domare ska den sökande:

  • Vara auktoriserad domare sedan minst tre år.
  • Ha dömt minst fyra klass 3-tävlingar per år under de senaste tre åren.
  • Kunna förstå och tala engelska väl (kunskap i fler av FCIs officiella språk är en fördel)

Ansökan
Om du är intresserad av att bli internationell domare och uppfyller kraven ovan så kontaktar du SAgiKs funktionärskommitté på funktionar@sagik.se

Examination och auktorisation

  1. SAgiKs styrelse beslutar om den sökande kan genomföra det skriftliga prov som utgör examinationen till internationell domare.
  2. SAgiKs funktionärskommitté hanterar det praktiska genomförandet av provet som rättas av en examinator utsedd av SAgiKs styrelse.
  3. Provet består av 20 frågor. Minst 90 % av maxpoängen krävs för godkännande.
  4. Uppnås godkänt resultat på provet auktoriseras domaren till internationell domare.