SM 2025

SM 2025 kommer att arrangeras av SBK Halmstad och Halmstads HU på Skedalaheds idrottspark 11-13 juli.

 

SM-regler individuellt 2025

SM-regler lag 2025 *

 

*Förtydligande av texten under rubriken FÖRÄNDRINGAR I LAG UNDER KVALIFICERINGSPERIOD

Med meningen ”Ett lag har möjlighet att starta på tävling med 3-4 tävlande ekipage, dock maximalt 2 st hundar per förare.” menas att ett lag ska bestå av samma 3-4 ekipage under hela tävlingdagen. Det är alltså inte tillåtet att till exempel anmäla fyra ekipage till agilityloppet/loppen och sen byta ut ett eller flera av dessa ekipage till hopploppet/loppen när dessa lopp går under samma tävlingsdag.
Med tävlingsdag menas ett datum. Om en tävling pågår under flera dagar kan olika ekipage anmälas de olika tävlingsdagarna så länge de anmälts på normalt sätt innan anmälan stängts.

Stycket ”Hund som lämnar laguppställning i lag A får komma tillbaka när som helst så länge den inte startat i lag B. Har den startat i lag B får den inte starta i lag A under innevarande SM-kvalificeringsperiod och tillhörande SM.” innebär att en hund som lämnar lag A och startar i lag B alltså inte får gå tillbaka till lag A men däremot kan starta i lag C. Hund som startat i lag C får inte gå tillbaka och starta i lag A eller B under innevarande SM-kvalificeringsperiod och tillhörande SM.