Regler

Agilityregler 2017/01/01 – 2021/12/31

Nya regler börjar gälla 2022/01/01. Se fliken regelrevidering för det nya regelverket i sin helhet.

FCIs internationella agilityregler

Regler och bestämmelser för SM-kval, individuellt och lag

SM regler 2022

What differs between international and Swedish rules