Mätintyg

Mätintyg ska kunna uppvisas i pappersform. Godkänt mätintyg är antingen inskrivet i tävlingsbok eller separat mätintyg godkänt av Svenska Agilityklubben. Det är tävlandes eget ansvar att tillhandahålla med mätintyg vid mätning. Intyget finns att hämta här:

Mätintyg

OBS: Mätningarna för IM kan nu utföras och läggas in på Agida

Bonus material / Kom ihåg meriter:
Kom ihåg meriter