Ommätning av hund

Anvisningarna för ommätning hittar du här. I dokumentet finns en förklaring över hur du som önskar ommätning ska gå tillväga. Dokumentet beskriver även hur ommätningen ska gå till.