Agilitydiplom

Diplomen kan erövras av alla hundar som får delta på officiella agilitytävlingar, några krav på exempelvis rastillhörighet finns inte. Precis som för nuvarande diplom i klass 3 finns det diplom för klass 1 och 2 både i hoppklass och i agilityklass att sträva efter. Det som måste uppnås är fem uppflyttningsresultat – pinnar – i respektive klass och disciplin. Diplomen införs från 2015-01-01. Meriterande resultat får räknas från att sådana började registreras i SKK:s databas, vilket var 2014-01-01.

Titlarna, eller ”beteckningarna” som SKK benämner dem, kommer att förkortas AgD respektive AgHD med klassnumret efter, exempelvis AgHD II för diplom i hoppklass II. Man måste inte ansöka om diplombeteckningarna, de påförs automatiskt i SKK:s register så fort tillräckligt antal pinnar erövrats av hunden. För att få ett diplom att hänga på väggen kan man, mot en avgift, beställa det hos SKK.

För mer info se följande länk.