Kommittéer

Här finns en sammanfattning över våra kommittéer och kontaktuppgifter.

Funktionär
Hanterar frågor, intiativ och utbildningar som rör domare, tävlingsledare och övriga funktionärer.
Sammankallande: Lia Larsson
Övriga medlemmar: Kristin Toumisto, Yvonne Ahlin, Håkan Ericsson
Kontakt: funktionar@sagik.se

Tävling
Hanterar frågor och intiativ kring SM, tävlingar, stipendium, Årethund samt Administrerar/godkänner tävlingar i Agida.
Sammankallande: Martina Wolgast
Övriga medlemmar: Cecilia Svensson, Victoria Silfverberg
Kontakt: tavling@sagik.se

Landslag
Hanterar frågor och regler kring landslaget samt ansvarig för Landslagsuttagningen.
Sammankallande: Frida Grimborg
Övriga medlemmar: Enya Habel, Linda Enberg, Jeanette Johansson, Emily Lövdinger, Amanda Sjölander
Kontakt: landslag@sagik.se

Regler
Har hand om regelrevideringen.
Sammankallande: Mia Wikström
Övriga medlemmar:  Yvonne Ahlin, Håkan Ericsson, Elina Sjölander
Kontakt: regler@sagik.se

Kommunikation
Hanterar sociala medier, nyhetsbrev
Sammankallande: Cecilia Svensson
Övriga medlemmar: Martina Wolgast, Victoria Silfverberg
Kontakt: tavling@sagik.se

Instruktör
Hanterar utbildning och utveckling av våra agilityinstruktörsutbildningar (A1, A2)
Sammankallande: Alexandra Gullberg
Övriga medlemmar: Katrin Runge
Kontakt: utbildning@sagik.se

Agida
Hanterar vårt tävlingssystem och utveckling av det.
Sammankallande: Maria Beck
Övriga medlemmar: Frida Grimborg
Kontakt: kansli@sagik.se

Aktivitetsgrupper
Hanterar frågor som rör våra aktivitetsgrupper.
Sammankallande: Kjell Pettersson
Övriga medlemmar: Victoria Silfverberg, Maria Beck
Kontakt: organisation@sagik.se

Agilityplay
Hanterar frågor och driften av Agilityplay, Svenska Agilityklubbens streamingtjänst för agility.
Sammankallande: Amanda Sjölander
Övriga medlemmar: Emily Lövdinger, Cecilia Svensson
Kontakt: agilityplay@sagik.se

Projektgrupper

Agida 2.0
Hantera utveckling av ett nytt tävlingssystem.
Sammankallande: Markus Lindgren
Övriga medlemmar: Emily Lövdinger, Amanda Sjölander

LLU grupp 2024
Hanterar arrangerandet av LLU 2024.
Sammankallande: Maria Beck
Övriga medlemmar: Lia Larsson, Alexandra Gullberg, Jessica Holmqvist, Lovisa Hill, Matilda Lennholm, Moa Hyttinen, Isabelle Kraft
Kontakt: kansli@sagik.se

SM Grupp
Behjälplig teknisk arrangör
Sammankallande: Maria Beck
Övriga medlemmar: Amanda Sjölander
Kontakt: kansli@sagik.se