Kommittéer

Här finns en sammanfattning över våra kommittéer och kontaktuppgifter

Kommittéstruktur för SAGIK
Inom Svenska Agilityklubben är det kommittéerna som tar hand om och fattar beslut inom sina specifika områden. Styrelsen utformar en delegeringsordning som specificerar vilka frågor kommittén ska hantera, och vilka befogenheter de har att fatta beslut. Samma ordning reglerar också kommitténs prioriterade uppgifter fram till nästa årsmöte. Det bör noteras att alla beslut från delegeringsordningen gjorda av en kommitté formellt måste godkännas av styrelsen genom ett mötesbeslut och protokollföras.

Formandet av en kommitté
I regel leds varje enskild kommittée inom Svenska Agilityklubben av en styrelseledamot eller suppleant. Därefter kopplas personer med relevant expertis till den specifika kommittén. Medlemmar väljs för ett års mandatperiod, med omval eller nya val efter varje årsmöte. För att ansöka om deltagande i en särskild kommitté kan man kontakta antingen denna direkt, eller vända sig till styrelsen. Styrelsen röstar om sammankallande till kommitteerna – den sammankallande föreslå sedan en sammansättning på sin kommitee utifrån intresse och inkomna förslag. Styrelsen är ansvarig för den slutliga utnämningen av alla kommittée-medlemmar under ett officiellt möte.

Utträde ur en kommitté
Medlemmar i en kommitté som vill utträda innan mandatperioden är slut har möjlighet att göra det. Detta skall informeras till styrelsen samt protokollföras på nästkommande styrelsemöte.

Kommittéer

Funktionär
Hanterar frågor, intiativ och utbildningar som rör domare, tävlingsledare och övriga funktionärer.
Sammankallande: Lia Larsson
Övriga medlemmar: Kristin Toumisto, Yvonne Ahlin, Håkan Ericsson
Kontakt: funktionar@sagik.se

Tävling
Hanterar frågor och intiativ kring SM, tävlingar, stipendium, Årethund samt Administrerar/godkänner tävlingar i Agida.
Sammankallande: Martina Wolgast
Övriga medlemmar: Cecilia Svensson, Victoria Silfverberg
Kontakt: tavling@sagik.se

Landslag
Hanterar frågor och regler kring landslaget samt ansvarig för Landslagsuttagningen.
Sammankallande: Amanda Sjölander
Övriga medlemmar: Enya Habel, Linda Enberg, Jeanette Johansson, Emily Lövdinger
Kontakt: landslag@sagik.se

Regler
Har hand om regelrevideringen.
Sammankallande: Mia Wikström
Övriga medlemmar:  Yvonne Ahlin, Håkan Ericsson, Elina Sjölander
Kontakt: regler@sagik.se

Kommunikation
Hanterar sociala medier, nyhetsbrev
Sammankallande: Cecilia Svensson
Övriga medlemmar: Martina Wolgast, Victoria Silfverberg
Kontakt: tavling@sagik.se

Instruktör
Hanterar utbildning och utveckling av våra agilityinstruktörsutbildningar (A1, A2)
Sammankallande: Alexandra Gullberg
Övriga medlemmar: Katrin Runge
Kontakt: utbildning@sagik.se

Agida
Hanterar vårt tävlingssystem och utveckling av det.
Sammankallande: Maria Beck
Övriga medlemmar: Frida Grimborg
Kontakt: kansli@sagik.se

Aktivitetsgrupper
Hanterar frågor som rör våra aktivitetsgrupper.
Sammankallande: Kjell Pettersson
Övriga medlemmar: Victoria Silfverberg, Maria Beck
Kontakt: organisation@sagik.se

Agilityplay
Hanterar frågor och driften av Agilityplay, Svenska Agilityklubbens streamingtjänst för agility.
Sammankallande: Amanda Sjölander
Övriga medlemmar: Emily Lövdinger, Cecilia Svensson
Kontakt: agilityplay@sagik.se

Projektgrupper

Agida 2.0
Hantera utveckling av ett nytt tävlingssystem.
Sammankallande: Markus Lindgren
Övriga medlemmar: Emily Lövdinger, Amanda Sjölander

LLU grupp 2024
Hanterar arrangerandet av LLU 2024.
Sammankallande: Maria Beck
Övriga medlemmar: Lia Larsson, Alexandra Gullberg, Jessica Holmqvist, Lovisa Hill, Matilda Lennholm, Moa Hyttinen, Isabelle Kraft
Kontakt: kansli@sagik.se

SM Grupp
Behjälplig teknisk arrangör
Sammankallande: Maria Beck
Övriga medlemmar: Amanda Sjölander
Kontakt: kansli@sagik.se