Aktivitetsgrupper

En aktivitetsgrupp ligger organisatoriskt under Svenska Agilityklubben, men är inte en egen klubb och kan därför inte ta ut något lokalt medlemskap. Däremot kan en aktivitetsgrupp arrangera träningar, kurser och officiella tävlingar (officiellt är det Svenska Agilityklubben som står som arrangör för tävlingarna).

Vad är en aktivitetsgrupp?

Det är en grupp personer som verkar så nära varandra att de kan hjälpas åt att anordna olika aktiviteter. Det kan vara tävlingar, träningar, uppvisningar, utbildning – endast fantasin sätter gränserna!

Vem kan bilda en aktivitetsgrupp och vem får vara med?

Alla medlemmar i Svenska Agilityklubben som upplever att de genom ett samarbete med andra medlemmar (som verkar i samma område) skulle vilja arrangera agilityaktiviteter är välkomna att skicka in en ansökan.

Vad är det för skillnad på en aktivitetsgrupp och en lokalklubb?

En lokalkubb behöver en egen styrelse, eget årsmöte, revisorer, valberedning –  det är som en som en klubb under klubben kan man säga. Det behöver inte en aktivitetsgrupp. En aktivitetsgrupp är däremot inte någon egen juridisk person (”klubb”). Det årsmötessystem Svenska Agilityklubben nu har, där varje medlem kan åka direkt till årsmötet, omöjliggör inom SKK att klubbar bildas inom klubbar med denna så kallade direkta demokrati. För att ändå kunna främja aktiviteter som medlemmar vill genomföra på lokal nivå har vi startat upp aktivitetsgrupper.

Vilka är de största för- och nackdelarna med en lokal aktivitetsgrupp i jämförelse med en lokalklubb i en annan förening?

En aktivitetsgrupp är ingen egen ideell förening och skyddas därför inte av den vanliga föreningsdemokratin. Fördelen är att en slipper en hel del pappersarbete.

Behövs det någon styrelse för aktivitetsgruppen?

Nej, det behövs ingen styrelse för en aktivitetsgrupp, men ni kan givetvis ha en om ni vill. 

Får en aktivitetsgrupp arrangera officiella agilitytävlingar?

Ja, absolut!(!!)

Hur ansöker vi om att bilda en aktivitetsgrupp?

När ni bestämt er för att ni vill bilda en aktivitetsgrupp skickar ni in en presentation som innehåller:

  • var ni ska vara verksamma,
  • vad ni vill göra,
  • en budget för det ni vill göra.
  • namn, personnummer och adress till dem som ska ha titt-rätt på ert bankkonto.

Skicka ansökan till organisationskommittéen.
Vi rekommenderar att ni är flera personer som har tillgång till att se kontot.

Hur fungerar det med medlemskap?

Alla som vill vara med i en aktivitetsgrupp måste vara medlemmar i Svenska Agilityklubben. Det är upp till aktivitetsgruppen själva att avgöra hur många ni är i aktivitetsgruppen.

Vem sköter ekonomin?

Aktivitetsgruppens ekonomi ingår formellt i Svenska Agilityklubbens ekonomi och sköts av agilityklubbens kassör. De som är huvudansvariga för aktivitetsgruppen har rätt att följan sina konton hos Svenska Agilityklubben. Pengarna som aktivitetsgruppen drar in kan användas till olika agilityrelaterade aktiviteter som utbildningar, hinder, funktionärsarvoden, grillfest, målarfärg, hyra av buss till SM inom aktivitetsgruppen, eller vad ni nu kan tänkas hitta på.

Vad händer om aktivitetsgruppen beslutar sig för att avvecklas?

Om aktivitetsgruppen avvecklas kommer tillgångarna att tillfalla Svenska Agilityklubben, därför ska aktivitetsgruppen upprätta en inventarieförteckning som ska uppdateras varje år.

Har du fler frågor?

Kontakta vår organisationskommitté.