Regelanvisningar

Anvisningar vid mätning av agilityhundar

På nedan länk finner ni de riktlinjer som gäller vid mätning av agilityhundar.

Anvisningar vid mätning av agilityhundar

Dispens för mått på gungbrädan

En av de gungor som är vanliga på klubbar runt om i landet har ett mått som inte överensstämmer med reglerna från 2017, pivotpunkten (centrum på den stång kring vilken gungan roterar) är placerad mer än 10 cm från brädans ovansida.
 
Detta mått är ett mått taget från FCIs regler som införts i våra nationella regler. SAgiK har beslutat att lämna generell dispens för användandet av denna gunga på nationella tävlingar i Sverige men påminner om att vid internationella tävlingar måste hindren följa FCIs regler.
 
Vid nyinköp av hinder bör klubben försäkra sig om att alla mått stämmer.

Denna dispens gäller till ny regelrevidering 2022.