Ansökan om tävling

Alla agilitytävlingar ansöks via Agilitydata. Varje klubb använder sitt login för att lägga in sina kommande tävlingar. Saknar din klubb inloggningsuppgifter, vänligen kontakta Agilityklubbens kansli. 

Svenska Agilityklubbens styrelse har uppdaterat vad som gäller för officiella agilitytävlingar från och med den 1 juli 2021.  

TÄVLINGSPLATSENS MAXANTAL
Tävlingsverksamhet får maximalt samla 600 personer samtidigt på samma plats. Funktionärer räknas inte in i antalet 600 personer. Inomhus får maximalt 50 personer vistas på samma plats inklusive funktionärer.

PLANERING INFÖR TÄVLING

Det är arrangörens ansvar att följa de lokala råden från sin region.
Om de lokala råden gör att en tävling inte kan genomföras ska arrangören återbetala startavgiften snarast.

En tävling ska vara öppen för anmälan i minst 14 dagar.

Kravet om 3 månaders synlighet för tävlingar i AGIDA slopas under de första 4 månaderna efter öppnandet av officiella tävlingar, d.v.s. räknat från 1 juni 2021. Tävlingar från och med 1 oktober 2021 ska alltså återigen följa kravet om 3 månaders synlighet.

BORTLOTTNING
Bortlottning av deltagare sker i enlighet med ordinarie regler, se 1.8 ”Anmälan och anmälningsavgift i Regelhäftet”. Resultatet av bortlottningen måste meddelas de tävlande senast 14 dagar innan tävlingen.

SM-pinnar får inte delas ut om bortlottning sker i klass 3 enligt ”Bestämmelser för kvalificering till Svenska Mästerskapen”.

Svenska Agilityklubbens styrelse önskar att tävlingar som arrangeras, planeras på ett sådant sätt att bortlottning inte blir nödvändigt.

BANVANDRING
Banvandring ska ske på ett sådant sätt att tävlande kan hålla avstånd. Det är arrangörens ansvar att detta efterföljs. Max 25 personer får banvandra samtidigt. Tänk på att förare under 15 år samt förare med funktionsnedsättning har rätt att ta hjälp av en (1) annan person under banvandring.

MÄTNING AV HUND
Mätning av hund ska erbjudas på tävlingar.

AVSTÅND MELLAN TÄVLINGSPLATSER
Tidigare anvisning om 20 mil mellan tävlingsplatser som arrangerar samma klass, slopas tills vidare.

ADMINISTRATIV AVGIFT
Den administrativa avgiften på 50kr/struken eller flyttad klass tas bort under hela 2021. Avgiften återinförs 2022-01-01.

ÅTERBETALNING
Arrangören är återbetalningsskyldig i enlighet med ordinarie anvisningar.

Om en region återinför skärpta allmänna råd måste alla anmälda bli återbetalda skyndsamt.

ÖVRIGT
Ovannämnda anvisningar kan förändras vid nya direktiv.
För övriga och allmänna restriktioner hänvisar Svenska Agilityklubben till Svenska Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten.

De tävlandes och arrangörernas eget ansvar är mycket stort. Håll avstånd och stanna hemma om du har minsta förkylningssymtom.

___________________________________________

INBJUDAN
Vid ansökan om tävling i tävlingssystemet så måste en inbjudan till tävlingen finnas för att bli godkänd (möte 7, 14-15/9 2019). Informationen i inbjudan ska vara:
•    Arrangör
•    Datum
•    Tävlingsplats (geografisk plats för tävlingen)
•    Klass/klasser och storlek
•    Pris
•    Viktig information om tävlingsplatsen (t.ex. om det finns risk för skott)
•    Andra tillkommande avgifter (parkeringsavgift m.m.)
•    Antal eller andel pris och rosetter
•    Kontaktuppgifter
Kravet om tävlingsinbjudan börjar gälla 2020-01-01.

 

Använd gärna FHM:s riskanalys innan tävling; Riskanalys.
Alla funktionärer bör också vara informerade om restriktionerna och hur de efterföljs.
_____________________________________________

Dubblering av befintliga klasser
Dubblering av redan befintliga klasser beviljas även efter att anmälningstiden gått ut.
Arrangerande klubb förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit.
Agilityklubben rekommenderar att arrangerande klubb är generös med efteranmälan till nytillkommen klass för de som redan är anmälda till övriga klasser, i de fall information om ny klass inte nått den tävlande.

Lägga till nya klasser
Det är möjligt att lägga till klasser, men du kan inte själv lägga till klasser på en redan godkänd tävling. Skicka ett mejl till tavling@sagik.se så hjälper vi dig att fixa det.

Sista anmälningsdatum vid tillägg/dubblering av klass:

När dubblering eller tillägg av klass syns i Agilitydata ska det vara minst fem dagar kvar till sista anmälningsdag. Om det är mindre än fem dagar eller om anmälningsdatum redan är passerat flyttas datumet för sista anmälan fram fem dagar. Det är här arrangörens ansvar att informera alla anmälda via mail angående tillägg av klasser.