Ansökan om tävling

Alla agilitytävlingar ansöks via Agilitydata. Varje klubb använder sitt login för att lägga in sina kommande tävlingar. Saknar din klubb inloggningsuppgifter, vänligen kontakta Agilityklubbens kansli. 

Uppdaterat vad som gäller för officiella agilitytävlingar från och med den 20/3 2022 tills vidare.

PLANERING INFÖR TÄVLING
En tävling ska vara öppen för anmälan i minst 14 dagar.

Om de lokala råden gör att en tävling inte kan genomföras ska arrangören återbetala startavgiften snarast. Från och med 1 oktober 2021 gäller återigen kravet om 3 månaders synlighet för tävlingar.

MÄTNING AV HUND
Mätning av hund ska erbjudas på tävlingar.

AVSTÅND MELLAN TÄVLINGSPLATSER
Det finns ingen reglering om avstånd mellan tävlingar.

ADMINISTRATIV AVGIFT
Den aministrativa avgiften är 50kr per struken eller flyttad klass. Definition av klass: Hopp eller agility + svårighetsgrad + storlek (Ex. Ag2 large.)


ÅTERBETALNING
Arrangören är återbetalningsskyldig i enlighet med ordinarie anvisningar. Om en region återinför skärpta allmänna råd måste alla anmälda bli återbetalda skyndsamt.

___________________________________________

INBJUDAN
Vid ansökan om tävling i tävlingssystemet så måste en inbjudan till tävlingen finnas för att bli godkänd (möte 7, 14-15/9 2019). Informationen i inbjudan ska vara:
•    Arrangör
•    Datum
•    Tävlingsplats (geografisk plats för tävlingen)
•    Klass/klasser och storlek
•    Pris
•    Viktig information om tävlingsplatsen (t.ex. om det finns risk för skott)
•    Andra tillkommande avgifter (parkeringsavgift m.m.)
•    Antal eller andel pris och rosetter
•    Kontaktuppgifter
Kravet om tävlingsinbjudan börjar gälla 2020-01-01.

Använd gärna FHM:s riskanalys innan tävling; Riskanalys.
Alla funktionärer bör också vara informerade om restriktionerna och hur de efterföljs.
_____________________________________________

Tillägg av ny klass* – vid mer än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mer än tre (3) månader till tävlingen är det fritt fram att utöka tävlingen med fler nya och befintliga klasser.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

Tillägg av befintlig klass* – vid mindre än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mindre än tre (3) månader till tävlingen kan arrangören utöka med fler av de redan befintliga klasserna. Följande förutsättningar måste uppfyllas:

  • Domaren ska ha gett sitt medgivande till det eventuella extraarbete som kan tillkomma.
  • Anmälan till tävlingen ska hållas öppen i minst 5 dagar från det att de tillagda klasserna syns i AGIDA.
  • Arrangören förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit, och bör informera i andra kanaler om de nytillkomna klasserna.

Agilityklubben rekommenderar att arrangören är generös med efteranmälan till tillagd klass. Detta gäller för de som redan anmält till tävlingen innan den nya klassen lades till och när information om ny klass inte nått den tävlande.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

Tillägg av ny klass* – vid mindre än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mindre än tre (3) månader till tävlingen kan arrangören utöka med ny/a klass/er om följande förutsättningar uppfylls.

  • Domaren ska ha gett sitt medgivande till det eventuella extraarbete som kan tillkomma.
  • På datumet för tävlingen får inte samma klass arrangeras inom 20 mils avstånd från tävlingsplatsen.
  • Anmälan till tävlingen ska hållas öppen minst 14 dagar från det att de tillagda klasserna syns i AGIDA.
  • Arrangören förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit, och bör informera i andra kanaler om de nytillkomna klasserna.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

*Definition av klass: Hopp eller agility + svårighetsgrad + storlek (Ex. Ag2 large.)