Ansökan om tävling

Alla agilitytävlingar ansöks via Agilitydata. Varje klubb använder sitt login för att lägga in sina kommande tävlingar. Saknar din klubb inloggningsuppgifter, vänligen kontakta Agilityklubbens kansli. 

Svenska Agilityklubbens styrelse har uppdaterat vad som gäller för officiella agilitytävlingar från och med den 23/12 2021 tills vidare.

MAXANTAL
Max 20 personer inomhus vid samma tillfälle. Funktionärer räknas inte in i detta antal.

PLANERING INFÖR TÄVLING
Planera tävlingen så att maxantalet inomhus inte överskrider tillåten nivå.

För övrig planering följ FMH ( https://www.folkhalsomyndigheten.se/)

En tävling ska vara öppen för anmälan i minst 14 dagar.

Om de lokala råden gör att en tävling inte kan genomföras ska arrangören återbetala startavgiften snarast. Från och med 1 oktober 2021 gäller återigen kravet om 3 månaders synlighet för tävlingar.

BORTLOTTNING
Bortlottning av deltagare sker i enlighet med ordinarie regler, se 1.8 ”Anmälan och anmälningsavgift i Regelhäftet”. Resultatet av bortlottningen måste meddelas de tävlande senast 14 dagar innan tävlingen

SM-pinnar får inte delas ut om bortlottning sker i klass 3 enligt ”Bestämmelser för kvalificering till Svenska Mästerskapen”.

Svenska Agilityklubbens styrelse önskar att tävlingar som arrangeras, planeras på ett sådant sätt att bortlottning inte blir nödvändigt.

BANVANDRING
Banvandring ska ske på ett sådant sätt att tävlande kan hålla avstånd.

MÄTNING AV HUND
Mätning av hund ska erbjudas på tävlingar.

AVSTÅND MELLAN TÄVLINGSPLATSER
Finns ingen reglering.

ADMINISTRATIV AVGIFT
Den administrativa avgiften på 50kr/struken eller flyttad klass tas bort till och med 2022-01-31.Avgiften återinförs 2022-02-01.

ÅTERBETALNING
Arrangören är återbetalningsskyldig i enlighet med ordinarie anvisningar. Om en region återinför skärpta allmänna råd måste alla anmälda bli återbetalda skyndsamt.

ÖVRIGT
Ovannämnda anvisningar kan förändras vid nya direktiv.
För övriga och allmänna restriktioner hänvisar Svenska Agilityklubben till Svenska Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten.

De tävlandes och arrangörernas eget ansvar är mycket stort.

Håll avstånd och stanna hemma om du har minsta förkylningssymtom.

___________________________________________

INBJUDAN
Vid ansökan om tävling i tävlingssystemet så måste en inbjudan till tävlingen finnas för att bli godkänd (möte 7, 14-15/9 2019). Informationen i inbjudan ska vara:
•    Arrangör
•    Datum
•    Tävlingsplats (geografisk plats för tävlingen)
•    Klass/klasser och storlek
•    Pris
•    Viktig information om tävlingsplatsen (t.ex. om det finns risk för skott)
•    Andra tillkommande avgifter (parkeringsavgift m.m.)
•    Antal eller andel pris och rosetter
•    Kontaktuppgifter
Kravet om tävlingsinbjudan börjar gälla 2020-01-01.

Använd gärna FHM:s riskanalys innan tävling; Riskanalys.
Alla funktionärer bör också vara informerade om restriktionerna och hur de efterföljs.
_____________________________________________

Tillägg av klasser
Det är tillåtet att lägga till andra klasser än man ansökt om ifall dessa får tre månaders synlighet.( årsmöte 2018 § 11)
Om det är mindre än tre månader till tävlingsdatumet är det endast tillåtet att utöka antalet av redan ansökta klasser. Domaren/arna ska ha lämnat sitt medgivande till att rita extra bana/banor innan du skickar ett mejl till tavling@sagik.se för hjälp att utöka din tävling.

Arrangerande klubb förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit. När nya klasser syns i Agilitydata ska det vara minst fem dagar kvar till sista anmälningsdag. Om det är mindre än fem dagar eller om anmälningsdatum redan är passerat flyttas datumet för sista anmälan fram fem dagar.
Agilityklubben rekommenderar att arrangerande klubb är generös med efteranmälan till nytillkommen klass för de som redan är anmälda, i de fall information om ny klass inte nått den tävlande.