Ansökan om tävling

Alla agilitytävlingar ansöks via Agilitydata. Varje klubb använder sitt login för att lägga in sina kommande tävlingar. Saknar din klubb inloggningsuppgifter, vänligen kontakta Agilityklubbens kansli. 

Vid ansökan om tävling

I och med rådande pandemi har styrelsen beslutat att tillfälligt ta bort regeln om 3 månaders synlighet för tävlingar. Istället ska en tävling vara öppen för anmälan i minst 7 dagar och lottning ska ske senast 7 dagar innan tävling. Lottning ske minst 3 dagar innan tävling. 

6-veckorsperioden som idag gäller för att arrangera samma antal lopp i hopp-, alternativt agilityklass, byts ut till att samma antal lopp i hopp-, och alternativt agilityklass, ska erbjudas för samtliga storlekar innan 17 maj 2021 av samma arrangör.

Tills vidare gäller inte avståndsregeln om 20 mil mellan tävlingsplatser som arrangerar samma klass. 

Styrelsen beslutade att tillsvidare slopa den administrativa avgiften på 50kr/struken eller flyttad klass.

Vid ansökan om tävling i tävlingssystemet så måste en inbjudan till tävlingen finnas för att bli godkänd (möte 7, 14-15/9 2019). Informationen i inbjudan ska vara:
•    Arrangör
•    Datum
•    Tävlingsplats (geografisk plats för tävlingen)
•    Klass/klasser och storlek
•    Pris
•    Viktig information om tävlingsplatsen (t.ex. om det finns risk för skott)
•    Andra tillkommande avgifter (parkeringsavgift m.m.)
•    Antal eller andel pris och rosetter
•    Kontaktuppgifter
Kravet om tävlingsinbjudan börjar gälla 2020-01-01.

Corontillägg: Utöver de ordinarie punkterna ska inbjudan gärna innehålla följande: max antal tävlande på plats, hantering kring banvandring, om möjlighet till mätning finns, restriktioner om medföljande. Företrädesvis hålls ingen officiell ceremoni kring prisutdelning och ingen försäljning av fika, och information om detta ska finnas i inbjudan.

Tävlingen ska vara öppen för anmälan i minst 7 dagar.
Ev. bortlottning ska ske senast 7 dagar innan tävling. 

Banvandring: Banvandring måste ske på ett sätt så att tävlande kan hålla avstånd. Det är upp till arrangören att arrangera banvandringen på ett sådant sätt att denna regel kan efterföljas. Dock får max 12 personer banvandra samtidigt. Förare under 15 år samt förare med funktionsnedsättning har dock rätt att ta hjälp av en (1) annan person under banvandring. 

Mätning av hund: Regel om inmätning och slutmätning kvarstår. Dock kan domare välja att inte mäta hundar på aktuell tävling. Arrangören ansvarar för att meddela i inbjudan till tävling ifall om mätning kommer att erbjudas vid tävlingstillfället eller ej.

Mätning får ske i agilitysammanhang och går därför att genomföra även vid annat tillfälle än just tävling.

Använd gärna FHM:s riskanalys innan tävling; Riskanalys.
Alla funktionärer bör också vara informerade om restriktionerna och hur de efterföljs.

Tävlande och funktionärer är väl informerade om att stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk.

Återbetalning: Om en domare blir sjuk med kort varsel och ersättare inte hittas är det inte skäl att hänvisa till Force Majeure enligt besked från SKK. Alla pengar ska betalas tillbaka om tävlingen blir inställd pga av domar- eller funktionärsbrist. Arrangören måste även betala tillbaka hela anmälningsavgiften till den förare som stryker sig p.g.a. att hen är sjuk. Om däremot restriktioner från myndigheterna stramas åt, eller andra yttre omständigheter såsom extremt väder, kan Force Majeure komma att användas igen.

Ovannämnda rekommendationer kan förändras om våra myndigheter kommer med nya direktiv. I övrigt hänvisar vi till SKK och Folkhälsomyndigheten för övriga restriktioner som måste följas. Eget ansvar är mycket stort. Håll avstånd. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Lottning: Svenska Agilityklubbens styrelse önskar att tävlingar som arrangeras, i möjligaste mån, planeras på ett sådant sätt att bortlottning inte blir nödvändigt. Bortlottning får ske i alla klasser. I klass 3 delas SM-pinnar ut även om bortlottning skett, dock är detta endast ett tillsvidare beslut i nuläget fram till 31 dec 2020.

Lottning ska genomföras senast 7 dagar innan tävlingsdagen i Agida och de bortlottade ska meddelas samma dag. 

Anmälningslistan lottas till startlista, därefter stryks de starter som är bortlottade* från startlistan med återbetalning. När detta är gjort kan listan publiceras. Lottning sker i klass A för respektive storlek, och samma bortlottning gäller sedan för samtliga lopp inom samma 50-personersblock. Detta innebär manuellt arbete för tävlingsledaren för eventuella B och/eller C-klasser.

Det är antal förare/personer som räknas i lottningen. I dagsläget (30/8 2020) gäller max 50 personer utöver funktionärer som får vistas på samma plats samtidigt. Detta i och med SKK’s beslut 20/7 2020.

Det är upp till varje arrangör om de vill hålla reservlista.

*Arrangören bestämmer vilket antal personer som får delta och det är de första lottade i A-klassen, t.ex. nr. 1-40, som är inlottad att delta i tävlingen och de med startnummer t.ex. 41- är bortlottad. Efter bortlottning, och eventuell strykning av bortlottade startande i samtliga klasser, lottas även resterande klasser. 

Det är upp till varje arrangör om de tävlande får ta med sig anhöriga, dessa räknas då in i det antal personer som får lov att vara på plats.

 

Dubblering av befintliga klasser

Dubblering av redan befintliga klasser beviljas även efter att anmälningstiden gått ut.

Arrangerande klubb förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit.
Agilityklubben rekommenderar att arrangerande klubb är generös med efteranmälan till nytillkommen klass för de som redan är anmälda till övriga klasser, i de fall information om ny klass inte nått den tävlande.

Lägga till nya klasser

Det är möjligt att lägga till klasser, men du kan inte själv lägga till klasser på en redan godkänd tävling. Skicka ett mejl till tavling@sagik.se så hjälper vi dig att fixa det.

Sista anmälningsdatum vid tillägg/dubblering av klass:

När dubblering eller tillägg av klass syns i Agilitydata ska det vara minst fem dagar kvar till sista anmälningsdag. Om det är mindre än fem dagar eller om anmälningsdatum redan är passerat flyttas datumet för sista anmälan fram fem dagar. Det är här arrangörens ansvar att informera alla anmälda via mail angående tillägg av klasser.