Ansökan om tävling

Alla agilitytävlingar ansöks via Agilitydata. Varje klubb använder sitt login för att lägga in sina kommande tävlingar. Saknar din klubb inloggningsuppgifter, vänligen kontakta Agilityklubbens kansli. 

Uppdaterat vad som gäller för officiella agilitytävlingar från och med den 20/3 2022 tills vidare.

PLANERING INFÖR TÄVLING
En tävling ska vara öppen för anmälan i minst 14 dagar.
Om de lokala råden gör att en tävling inte kan genomföras ska arrangören återbetala startavgiften snarast. Från och med 1 oktober 2021 gäller återigen kravet om 3 månaders synlighet för tävlingar.

MÄTNING AV HUND
Mätning av hund ska erbjudas på tävlingar.

AVSTÅND MELLAN TÄVLINGSPLATSER
Det finns ingen reglering om avstånd mellan tävlingar.

AVGIFT VID INSTÄLLDA KLASSER
Den aministrativa avgiften är 50kr per struken eller flyttad klass. Definition av klass: Hopp eller agility + svårighetsgrad + storlek (Ex. Ag2 large.)
Kom ihåg, avgifterna för inställda/flyttade klasser är där av en anledning – att hålla oss alla i schack när det gäller förändringar i tävlingskalendern. Låt oss vara schyssta mot varandra och komma ihåg hur mycket planering som krävs både för deltagare och arrangörer.

ÅTERBETALNING
Arrangören är återbetalningsskyldig i enlighet med ordinarie anvisningar. Om en region återinför skärpta allmänna råd måste alla anmälda bli återbetalda skyndsamt.MAX ANTAL LOPP ( nytt 2023-01-01)
En arrangörer får erbjuda maximalt 4 lopp i samma svårighetsklass ( tex 2st Ag2 och 2st Ho2)  under en tävlingsdag. Detta för att i möjligaste mån begränsa antalet lopp en hund kan delta i till 4 st per dag.TILLÄGG PÅ STARTAVGIFT ( nytt 2023-01-01)
Alla arrangörer får göra tillägg på startavgiften. Att tävlingen är inomhusarrangemang och/eller arrangemang på extern plats är inte längre en förutsättning för tillägget. Maxgränsen för tillägget sätts till 20 kr per start dvs en individuell klass får kosta max 100 kr och en lagklass får kosta max 90 kr att anmäla till.
EFTERANMÄLAN ( nytt 2023-01-01)
Arrangörer får rätt att ta ut en avgift och/eller kräva att den tävlande ska utföra funktionärsysslor vid efteranmälan. Detta ska framgå i inbjudan till tävlingen.
PAX
Styrelsen beslutade också att under 2024 på prov införa ett så kallat PAX-system för tävlingsansökningar. Förhoppningen är att detta system ska göra det möjligt att bättre kunna beräkna hur många anmälningar ens tävling kommer att få och därmed underlätta planering och budgetering.
Vi uppmanar samtidigt också alla närliggande arrangörer att prata mer med varandra om vilka tävlingar och vilka datum de planerar.
Så här fungerar PAX-systemet:

 • Varje arrangör får rätt att paxa 4 tävlingsdagar under kalenderåret 2024.
 • För att paxa en tävlingsdag under 2024 måste arrangören ansöka om tävlingen mellan 1 juni och 30 juni 2023. Inga andra ansökningar får göras i systemet för 2024 innan 1 juli 2023.
 • Tävlingar som paxar en dag ska ha ordet PAX i namnet.
 • Under de paxade dagarna får ingen annan arrangör inom 15 mils avstånd erbjuda samma klasser.
 • Inget tillägg på startavgiften får göras på PAX-tävlingar.

___________________________________________

INBJUDAN
Vid ansökan om tävling i tävlingssystemet så måste en inbjudan till tävlingen finnas för att bli godkänd (möte 7, 14-15/9 2019). Informationen i inbjudan ska vara:
•    Arrangör
•    Datum
•    Tävlingsplats (geografisk plats för tävlingen)
•    Klass/klasser och storlek
•    Pris
•    Viktig information om tävlingsplatsen (t.ex. om det finns risk för skott)
•    Andra tillkommande avgifter (parkeringsavgift m.m.)
•    Antal eller andel pris och rosetter
•    Kontaktuppgifter
Kravet om tävlingsinbjudan börjar gälla 2020-01-01.

Använd gärna FHM:s riskanalys innan tävling; Riskanalys.
Alla funktionärer bör också vara informerade om restriktionerna och hur de efterföljs.
___________________________________________

PM
2023-12-11 tog styrelsen beslut om att denna text ska vara med i alla PM – texten som tidigare varit med behövs där med inte:

“1.10 FÖRARENS SKYLDIGHETER. Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.” Länk till “REGLER FÖR AGILITYTÄVLINGAR” https://agilityklubben.se/regler/

_____________________________________________

Tillägg av befintlig eller ny klass* – vid mer än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mer än tre (3) månader till tävlingen är det fritt fram att utöka tävlingen med fler både nya och befintliga klasser men följande förutsättningar måste uppfyllas:

 • Domaren ska ha gett sitt medgivande till det eventuella extraarbete som kan tillkomma.
 • Anmälan till tävlingen ska hållas öppen i minst 5 dagar från det att de tillagda klasserna syns i AGIDA.
 • Arrangören förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda per mail att det tillkommit klasser.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

Tillägg av befintlig klass* – vid mindre än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mindre än tre (3) månader till tävlingen kan arrangören utöka med fler av de redan befintliga klasserna. Följande förutsättningar måste uppfyllas:

 • Domaren ska ha gett sitt medgivande till det eventuella extraarbete som kan tillkomma.
 • Anmälan till tävlingen ska hållas öppen i minst 5 dagar från det att de tillagda klasserna syns i AGIDA.
 • Arrangören förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att fler klasser tillkommit. Det är också lämpligt att informera i andra kanaler om de nytillkomna klasserna.

Agilityklubben rekommenderar att arrangören är generös med efteranmälan till tillagd klass. Detta gäller för de som redan anmält till tävlingen innan den nya klassen lades till och när information om ny klass inte nått den tävlande.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

Tillägg av ny klass* – vid mindre än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mindre än tre (3) månader till tävlingen kan arrangören utöka med ny/a klass/er om följande förutsättningar uppfylls.

 • Domaren ska ha gett sitt medgivande till det eventuella extraarbete som kan tillkomma.
 • På datumet för tävlingen får inte samma klass arrangeras inom 20 mils avstånd från tävlingsplatsen.
 • Anmälan till tävlingen ska hållas öppen minst 14 dagar från det att de tillagda klasserna syns i AGIDA.
 • Arrangören förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att nya klasser tillkommit samt bör också informera i andra kanaler om de nytillkomna klasserna.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

*Definition av klass: Hopp eller agility + svårighetsgrad + storlek (Ex. Ag2 large.)