Ansökan om tävling

Alla agilitytävlingar ansöks via Agilitydata. Varje klubb använder sitt login för att lägga in sina kommande tävlingar. Saknar din klubb inloggningsuppgifter, vänligen kontakta Agilityklubbens kansli. 

Svenska Agilityklubbens styrelse har uppdaterat vad som gäller för officiella agilitytävlingar från och med den 29 september 2021.  

OFFICIELLA AGILITYTÄVLINGAR FRÅN 29/9 2021

TÄVLINGSPLATSENS MAXANTAL
Finns ingen reglering.

PLANERING INFÖR TÄVLING
Det är arrangörens ansvar att följa de lokala råden från sin region. Om de lokala råden gör att en tävling inte kan genomföras ska arrangören återbetala startavgiften snarast. En tävling ska vara öppen för anmälan i minst 14 dagar. Från och med 1 oktober 2021 gäller återigen kravet om 3 månaders synlighet för tävlingar.

BORTLOTTNING
Bortlottning av deltagare sker i enlighet med ordinarie regler, se 1.8 ”Anmälan och anmälningsavgift i Regelhäftet”. Resultatet av bortlottningen måste meddelas de tävlande senast 14 dagar innan tävlingen. SM-pinnar får inte delas ut om bortlottning sker i klass 3 enligt ”Bestämmelser för kvalificering till Svenska Mästerskapen”. Svenska Agilityklubbens styrelse önskar att tävlingar som arrangeras, planeras på ett sådant sätt att bortlottning inte blir nödvändigt.

BANVANDRING
Finns ingen reglering.

MÄTNING AV HUND
Mätning av hund ska erbjudas på tävlingar.

AVSTÅND MELLAN TÄVLINGSPLATSER
Finns ingen reglering.

ADMINISTRATIV AVGIFT
Den administrativa avgiften på 50kr/struken eller flyttad klass tas bort under hela 2021. Avgiften återinförs 2022-01-01.

ÅTERBETALNING
Arrangören är återbetalningsskyldig i enlighet med ordinarie anvisningar. Om en region återinför skärpta allmänna råd måste alla anmälda bli återbetalda skyndsamt. Om en region som varit utan skärpta allmänna råd inför dessa igen måste alla anmälda bli återbetalda skyndsamt.

ÖVRIGT
Ovannämnda anvisningar kan förändras vid nya direktiv.

___________________________________________

INBJUDAN
Vid ansökan om tävling i tävlingssystemet så måste en inbjudan till tävlingen finnas för att bli godkänd (möte 7, 14-15/9 2019). Informationen i inbjudan ska vara:
•    Arrangör
•    Datum
•    Tävlingsplats (geografisk plats för tävlingen)
•    Klass/klasser och storlek
•    Pris
•    Viktig information om tävlingsplatsen (t.ex. om det finns risk för skott)
•    Andra tillkommande avgifter (parkeringsavgift m.m.)
•    Antal eller andel pris och rosetter
•    Kontaktuppgifter
Kravet om tävlingsinbjudan börjar gälla 2020-01-01.

 

Använd gärna FHM:s riskanalys innan tävling; Riskanalys.
Alla funktionärer bör också vara informerade om restriktionerna och hur de efterföljs.
_____________________________________________

Dubblering av befintliga klasser
Dubblering av redan befintliga klasser beviljas även efter att anmälningstiden gått ut.
Arrangerande klubb förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit.
Agilityklubben rekommenderar att arrangerande klubb är generös med efteranmälan till nytillkommen klass för de som redan är anmälda till övriga klasser, i de fall information om ny klass inte nått den tävlande.

Lägga till nya klasser
Det är möjligt att lägga till klasser, men du kan inte själv lägga till klasser på en redan godkänd tävling. Skicka ett mejl till tavling@sagik.se så hjälper vi dig att fixa det.

Sista anmälningsdatum vid tillägg/dubblering av klass:

När dubblering eller tillägg av klass syns i Agilitydata ska det vara minst fem dagar kvar till sista anmälningsdag. Om det är mindre än fem dagar eller om anmälningsdatum redan är passerat flyttas datumet för sista anmälan fram fem dagar. Det är här arrangörens ansvar att informera alla anmälda via mail angående tillägg av klasser.