Ansök om SM

För att arrangera SM 2023 är nu ansöknings period 2 öppen  för hela Sverige.

Ansökningsformulär i denna länk

GEOGRAFISKA ZONER FÖR PLACERING
AV SVENSKA MÄSTERSKAPEN I AGILITY

Fastställda av styrelsen för Svenska Agilityklubben 2021-04-14

Agilityklubben arbetar för att agilityn ska nå alla hörn och kanter i vårt avlånga land och hoppas därför få visa upp den folkfest ett mästerskap i vår sport kan vara på många platser runt om i Sverige och på så sätt locka fler att upptäcka agility. Därför har vi tagit fram en ny arbetsmetod för att skapa mångfald av platser att visa högsta nivån i hela Sverige. Landet kommer att delas upp i fyra geografiska zoner med utgångspunkt från våra landskap.

Upplägget är att det finns en inledande period där ansökan är öppen för arrangörer i förutbestämd zon att söka. Om det inte finns lämplig ansökan från den geografiska zonen som är på tur det året öppnar vi upp för hela landet att söka efter ett visst datum. Om det skulle bli arrangör från annan zon än den prioriterade återgår vi till nästa på listan kommande år och följer turordningen. Vi kommer att applicera ordningen norr, öst, söder och väst.

Ansökningsperiod 1, 2021 riktade sig till ÖST:

Ansökan om att vara teknisk arrangör för SM 2023 ska skickas in mellan november och december 2021. Ansökningarna behandlas på styrelsemöte under januari 2022. Finns det inga kandidater öppnar omgång två. INGA inkomna ansökningar. 

Ansökningsperiod 2  riktar sig till hela sverige:

Ansökningar från alla zoner mottages under januari- mars 2022 och behandlas på styrelsemötet i april.

För att arrangera SM 2023 är nu ansöknings period 2 öppen  för hela Sverige.

Ansökningsformulär i denna länk