För arrangör

Ansökan om tävling
Nytt beslut gäller att en tävling skall vara synlig minst 3 månader innan. Tidigare var detta ett önskemål och kravet var då att en tävling bör vara synlig i minst 3 månader innan. Nu är det ett krav och några dispenser att få en tävling godkänd med kortare synbarhet i tävlingsprogrammet kommer ej att godkännas. Syftet är att göra det enklare för tävlande, arrangörer och domare att planera sitt agilityutövande.

Lika antal lopp för alla storlekar 
Vid ansökan om tävling ska samma antal lopp i hopp- alternativt agilityklass erbjudas för samtliga storleksklasser inom en 4-veckors period. För klass 3 och lagklass gäller även att samma antal lopp ska erbjudas inom samma SM-kvalperiod. Detta beslut togs på styrelsemöte nr 5/2017.