Om klubben

Svenska Agilityklubben, SAgiK är en verksamhetsklubb under SKK med verksamhetsansvar för agility. Som huvudman för agility ansvarar SAgiK för regelverk och central administration av utbildnings- och tävlingsverksamhet i agility inom hela SKK-organisationen.

Klubben styrs via ett årsmötessystem. Det vill säga ett individuellt medlemskap där alla medlemmar kallas och kan delta och rösta på klubbens årsmöte. Hur, om och när lokala agilityklubbar kommer att kunna bildas och anslutas till Svenska Agilityklubben är i nuläget oklart.